Wendbaarheid blijkt meer dan ooit een strategisch aandachtspunt

27 april 2020
wendbaarheid

De coronapandemie heeft aangetoond dat, als het echt moet, er op korte termijn veel kan veranderen. Bedrijven kunnen dit momentum aangrijpen om de wendbaarheid van hun organisatie te verhogen. Zo leren ze omgaan met onvoorspelbaarheid en kunnen ze hun continuïteit verzekeren door vernieuwing. Ben jij klaar om mee op de kar van wendbaar werken te springen? Een beter moment voor deze ommezwaai gaan we voorlopig niet meemaken.

In deze uitdagende tijden is voor jou als ondernemer wellicht duidelijk geworden welke taken er echt toegevoegde waarde bieden. Laat de kans niet voorbijgaan om nutteloze activiteiten te schrappen. Denk hierbij aan overtollige administratie, controles, rapporten, enz. De vrijgekomen tijd kun je gebruiken om de wendbaarheid van je organisatie te verhogen. 

Afbeelding verwijderd.

 

Een wendbare manier van werken vraagt om wendbare medewerkers. In feite zou je ervoor moeten zorgen dat elke medewerker ‘wendbaarheid’ als basiscompetentie in de vingers heeft. Maar hoe stimuleer je medewerkers om wendbaar te zijn? Vier tips om de wendbaarheid van je organisatie te verhogen:

1. Creëer een bedrijfscultuur waarin continu leren centraal staat

Communiceer helder aan je medewerkers dat ‘goed functioneren’ betekent dat je continu blijft bijleren en jezelf verder ontwikkelt. Maak ook duidelijk dat fouten een onderdeel zijn van ‘leren’ en dat het normaal is om toe te geven dat je iets niet weet of kunt. Verminder waar nodig de takenlast. Dat zal hen motiveren om te gaan leren.

2. Zet je eigen medewerkers in als trainers en coaches

Bedrijven zetten dikwijls in op externe opleidingen. Dit biedt echter geen garantie dat medewerkers actief blijven leren. Het is veel effectiever als medewerkers van elkaar leren:

  • Stimuleer de samenwerking tussen generaties.
  • Stel ervaren medewerkers als coach van nieuwe medewerkers aan.
  • Creëer collega-duo's die van elkaar kunnen leren.

Werk volgens het ‘learn – teach – do’ principe, waarbij je interne medewerkers zelf opleiding laat geven. Dit stimuleert hen om zich te verdiepen in de materie en hun kennis op een gestructureerde manier over te brengen. Door dit principe toe te passen toon je als bedrijf je waardering voor de kennis en ervaring van de eigen medewerkers. 

Uiteraard mag je niet vergeten om medewerkers die een rol als ‘interne’ trainer opnemen voldoende te begeleiden en te erkennen. 

3. Werk met (roterende) rollen

Daag je medewerkers uit door hen ook andere rollen in het bedrijf te laten opnemen. Zo blijven ze niet enkel in hun eigen functie hangen. Werken met rollen is enerzijds een interessante manier om medewerkers breder te kunnen inzetten in het bedrijf. Anderzijds biedt het hen nieuwe ontwikkelingskansen die aansluiten bij hun talenten. Probeer hierbij continu het leervermogen van je medewerkers te stretchen.

4. Breng medewerkers die minder goed functioneren in beweging

Voorkom situaties waarbij mensen geen waarde meer hebben op de arbeidsmarkt. Bedrijven houden soms mensen in dienst die al jaren onvoldoende functioneren, dikwijls om hen te beschermen. Deze goede bedoelingen kunnen echter problematisch uitdraaien, zowel voor het bedrijf als voor de (oudere) medewerker wiens kansen op de arbeidsmarkt nihil worden.

Daarom is het noodzakelijk om medewerkers op allerlei manieren te stimuleren om hun vakkennis bij te houden, nieuwe vaardigheden te ontdekken en steeds nieuwe taken aan te leren. Medewerkers moeten natuurlijk ook zelf inspanningen leveren en verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen ontwikkeling en hun loopbaan.

 

In de huidige VUCA-wereld waarin we te maken krijgen met een vluchtige (Volatile), onzekere (Uncertain), complexe (Complex) en dubbelzinnige (Ambiguous) markt, is ‘wendbaarheid’ een noodzakelijke competentie. Wendbare medewerkers zijn bereid zich continu te ontwikkelen naargelang de behoefte uit de markt, de technologische vooruitgang en de veranderde inhoud van het werk. En dat kan enkel in een open bedrijfscultuur, die voortdurend aandacht besteedt aan ‘levenslang leren’.

Kom langs voor een kennismakingsgesprek.

Nieuwsbrief

Gratis bedrijfsadvies in jouw mailbox.

* verplicht veld
CEO Lootens Line

CEO Lootens Line

Els leert ons bedrijf steeds beter kennen en ontdekt zo de remmingen voor groei.
Jan Lootens
Pittman Seafoods

Pittman Seafoods

Als je intern zaken wil doen bewegen in je onderneming, is het goed om een extern persoon in te schakelen.
Joke Vandepitte
Hellyn kartonnage

Hellyn Kartonnage

In het kader van een verdere duurzame groei van ons familiebedrijf fusioneerden we begin vorig ja

Mieke Hellyn
Gheeraert Transport

Gheeraert Transport

Via overnames zijn we ons transportbedrijf aan het uitbouwen tot een groep.

Stijn Gheeraert
Vind!

Vind!

Wat alnus echt onderscheidt van andere adviesbureaus, is dat ze onmiddellijk nieuwe opportuniteiten aanstippen.
Nathalie Christiaens

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen