Certam Bedrijfsrevisoren

Certam Bedrijfsrevisoren

Onze associatie opereerde tot voor kort vanuit een buikgevoel en met onvoldoende visie. We stelden vast dat we te veel op korte termijn redeneerden en te weinig het groepsbelang vooropstelden. Aan de grondslag hiervan lag het gebrek aan een gemeenschappelijke toekomstvisie bij de vennoten. Om dit spanningsveld te overbruggen, beslisten we alnus in te schakelen voor een organisatiescan en strategieoefening.

Ter voorbereiding voerde Els individuele gesprekken met de vennoten en een aantal medewerkers. Op basis van deze interviews maakte ze een SWOT-analyse van het kantoor om te kunnen meedenken over onze strategische toekomstvisie. Kort daarna volgde een intense strategieworkshop. Een weekend lang liet Els ons verschillende opdrachten uitvoeren, die het samenhorigheidsgevoel versterkten en leidden tot het vaststellen van gemeenschappelijke doelen op de lange termijn. Dat heeft duidelijk een positieve dynamiek en een goed, eendrachtig gevoel in de associatie gebracht.

Ondertussen hebben we al een opvolgmeeting achter de rug en is iedere vennoot de taken waarvoor hij of zij verantwoordelijkheid heeft opgenomen, aan het uitrollen. Het is misschien nog wat vroeg om victorie te kraaien, maar alles loopt goed en er heerst een algemene tevredenheid. Om alle vennoten op het juiste spoor te houden, blijven we maandelijks met Els samen zitten. Zo kan ze ons verder begeleiden en de implementatie van de overeengekomen strategie opvolgen. Het is immers makkelijker als iemand van buitenaf de coördinerende functie vervult. Een onafhankelijk persoon stelt zich neutraal op, redeneert uitsluitend vanuit het groepsbelang en wordt bijgevolg makkelijker door iedereen aanvaard. En Els dient er ook echt voor. Ze weet perfect hoe ze één en ander moet aanpakken, kan het technisch kaderen en beschikt over de noodzakelijke emotionele intelligentie. Ze heeft bovendien een zekere maturiteit om haar aanpak verkocht te krijgen. Bijkomend pluspunt is dat Els vanuit haar ervaring met associaties weet wat er verkeerd kan lopen en dus sneller de juiste analyse maakt.

Uit deze strategieoefening hebben we vooral geleerd dat communicatie en wederzijds vertrouwen met en in elkaar de beste manier zijn om vooruit te gaan. Ik zou elke nieuwe of vastgelopen associatie dan ook aanraden om de communicatie open te trekken, want dit vormt de basis op slagen.

2020
Piet Dujardin

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen