Welke uitspraken of "quotes" hanteer jij geregeld in je bedrijf? En welke overtuiging schuilt erachter?

15 januari 2020
quotes
Emmanuel De Coster

Gedurende ons leven bouwen we allemaal overtuigingen op. Sommige nemen we over van onze ouders, andere van vrienden en kennissen of zelfs van mensen waar we naar opkijken. Dikwijls zijn we er ons niet van bewust. Overtuigingen sturen nochtans ons gedrag, hebben invloed op hoe we in de wereld staan en hoe we met onszelf en met anderen omgaan. In bepaalde situaties kan een overtuiging zowel stimulerend als belemmerend werken. Dat gaat gewoon vanzelf. Omdat het overtuigingen zijn, denken we er helemaal niet over na en vinden we het vanzelfsprekend.

Ik deel hier graag een aantal interessante overtuigingen en ben alvast benieuwd hoe jij deze benadert.

  1. Kies je gevechten

Deze uitdrukking is afkomstig uit de militaire wereld en is ook van toepassing op het alledaagse leven: welke strijd ga je aan? Bij militaire conflicten moet er vaak op vele fronten worden gevochten. Als ze de strijdkrachten te veel verdelen, bestaat de kans dat ze nergens winnen en dat werkt demotiverend. Je kan dus beter kiezen om op één front te vechten en daar een mooie overwinning te behalen. Dat zal ook de buitenwereld niet ontgaan en is goed voor de moraal van de troepen.

Voorbeeld: als bedrijf wil je regionaal groeien én je aanbod uitbreiden én je omzet bij bestaande klanten verhogen, maar je hebt onvoldoende middelen ter beschikking om dit allemaal tegelijkertijd aan te pakken. Kies dan duidelijk welk doel je eerst wil realiseren en focus op dat doel. Of je kan elk kwartaal een andere focus leggen, die door iedereen in het bedrijf gekend is.

  1. Kies en bemin je keuze

Deze uitdrukking volgt uit de vorige. We staan er niet bij stil hoeveel keuzes we dagelijks moeten maken. Ook bedrijven lijden steeds meer aan keuzestress. De opties zijn immers talrijk, analytische geesten blijven zoeken tot ze de “perfecte” keuze kunnen maken, we zijn overtuigd dat ‘kiezen verliezen is’, etc. 

Een duidelijke missie, visie en waarden helpen al om heel wat keuzes te elimineren. Als je echt durft kiezen en achter je keuze staat, valt er meteen een pak stress en verloren energie weg. 

Voorbeeld: je bent niet echt tevreden over het ERP-systeem waarvoor je hebt gekozen. Probeer dan toch eerst om dit systeem “optimaal” te gebruiken vooraleer je met iets nieuws start.

  1. Energie stroomt waar de aandacht naartoe gaat

Waarover praten jullie tijdens de vergaderingen? Gaat het vooral over problemen, zaken die jullie gerealiseerd hebben, doelen die jullie willen bereiken, …? En hoe is jouw aandacht procentueel verdeeld?

Door te concentreren op je doelen, komen de prioriteiten duidelijk tot uitdrukking. Problemen en obstakels worden dan in nieuwe doelen omgezet. Indien je je daarentegen op de problemen richt, zal je vooral zien wat je “niet” wil bereiken. Dit kan een belemmering zijn voor het behalen van je doelen.

Voorbeeld: als je in elke vergadering negatief praat over een medewerker, dan moet je conclusies trekken en vervolgens de knoop doorhakken. Beslis je om de medewerker te behouden, heb dan vooral aandacht voor zijn talenten en sterktes. Ga na op welke manier je de tekortkomingen kan aanpakken. Door er elke vergadering over te zeuren, zal je het probleem niet oplossen.

  1. Achter elk gedrag schuilt een positieve bedoeling

Dit is een mooie basisveronderstelling bij de samenwerking met mensen. Je gaat er namelijk van uit dat de intentie positief is. Er kan weliswaar een verschil zijn tussen deze intentie en het gedrag. De bedoeling is wat iemand wil bereiken. Het gedrag staat voor hoe iemand die positieve bedoeling wil bereiken. Geregeld draait het anders uit, is de intentie goedbedoeld maar laat het resultaat te wensen over. Begrip tonen voor de positieve bedoeling is zeker een meerwaarde, maar staat niet gelijk aan acceptatie van het gedrag.

Voorbeeld: als een bepaald resultaat niet wordt behaald, dan is het nuttig om na te gaan welke oorzaak aan de basis ligt. Misschien heeft een collega haar eigen taken wel verwaarloost om een andere collega te helpen. Dit bespreekbaar maken kan gunstiger zijn dan de collega enkel te beoordelen op het resultaat.

Welke “quotes” hanteer jij dikwijls in je bedrijf? Noteer deze voor jezelf en sta even stil bij de overtuiging die erachter schuilt. Ga ook eens na in welke situatie deze overtuiging belemmerend kan zijn en toets ze aan de realiteit.

Ik ben zelf ook benieuwd naar jouw quotes en hun betekenis.

Aarzel dus niet om ze met mij te delen.

Nieuwsbrief

Gratis bedrijfsadvies in jouw mailbox.

* verplicht veld
CEO Lootens Line

CEO Lootens Line

Els leert ons bedrijf steeds beter kennen en ontdekt zo de remmingen voor groei.
Jan Lootens
Pittman Seafoods

Pittman Seafoods

Als je intern zaken wil doen bewegen in je onderneming, is het goed om een extern persoon in te schakelen.
Joke Vandepitte
Hellyn kartonnage

Hellyn Kartonnage

In het kader van een verdere duurzame groei van ons familiebedrijf fusioneerden we begin vorig ja

Mieke Hellyn
Gheeraert Transport

Gheeraert Transport

Via overnames zijn we ons transportbedrijf aan het uitbouwen tot een groep.

Stijn Gheeraert
Vind!

Vind!

Wat alnus echt onderscheidt van andere adviesbureaus, is dat ze onmiddellijk nieuwe opportuniteiten aanstippen.
Nathalie Christiaens

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen