Wees zelf de verandering die je in je bedrijf wil zien

07 maart 2019
Wees zelf de verandering die je in je bedrijf wil zien

Ondernemers uiten vaak de wens om hun bedrijfscultuur klantgerichter, innovatiever of resultaatgerichter te maken. Maar wat bedoelen ondernemers eigenlijk als ze me dit vragen?

Bedrijfscultuur als ziel van de onderneming

In de beginfase van een bedrijf creëren de oprichters de cultuur. De bedrijfscultuur weerspiegelt dus min of meer de overtuigingen en waarden van de ondernemer zelf. Het vormt een weerslag van het leerproces dat de groep heeft doorlopen, omdat het succesvol was. 
Cultuur is bijgevolg zeer stabiel. De belangrijkste elementen van cultuur zijn evenwel onzichtbaar.

Cultuur wordt bepaald door impliciete veronderstellingen waarop mensen hun dagelijkse gedrag baseren: “Dit is de manier waarop wij hier nu eenmaal te werk gaan.” 

De ‘juiste’ bedrijfscultuur voor jouw organisatie

Er bestaat geen ‘beste’ of ‘juiste’ cultuur. De cultuur is sterk afhankelijk van de omgeving waarin ze functioneert. Ook haar karakter verandert naargelang het groeistadium waarin de organisatie verkeert. Een bedrijfscultuur is ‘juist’ zolang de organisatie slaagt in de uitvoering van de primaire taak. Wanneer echter interne en externe factoren veranderen, moeten ook bepaalde cultuurelementen veranderen. 

Cultuurverandering impliceert gedragsverandering

Een cultuurverandering doorvoeren in een organisatie is niet eenvoudig. Ingeburgerde gedragspatronen laten zich immers niet zo makkelijk veranderen. Als je een bedrijf leidt dat al veel jaren iets op een bepaalde manier doet, kan het moeilijk zijn om iedereen mee te krijgen om het anders aan te pakken. Hou vooral in het achterhoofd dat medewerkers zich spiegelen aan het gedrag van hun leidinggevenden. Het is te simpel om te denken dat het bouwen van een cultuur gaat over het gedrag van andere mensen en niet over hoe je als ondernemer en/of leidinggevende zelf handelt.

Geef écht het goede voorbeeld

Stel je even het volgende scenario voor: als ondernemer besluit je samen met het managementteam dat de bedrijfscultuur meer 'klantgericht' moet worden. Echter tijdens de vergaderingen blijkt er geen tijd om te bespreken hoe jullie de klantenervaring kunnen verbeteren. Als leidinggevende spendeer je ook weinig tot geen tijd in het veld, aan klantenbezoeken en het beantwoorden van klantenvragen. Als je als leidinggevende prioriteit geeft aan andere zaken dan de klanten, dan is de kans groot dat de rest van de organisatie hetzelfde zal doen. Het is dus echt wel belangrijk om als leidinggevende het goede voorbeeld te geven.

Een cultuurverandering begint wanneer je als ondernemer of leidinggevende zelf het voorbeeldgedrag gaat tonen dat je als bedrijf wil nastreven.

‘Faalcultuur’ leidt tot innovatie

Een ondernemer die een ‘innovatievere’ bedrijfscultuur wil creëren, moet bereid zijn om iemand die vijf op de tien keer faalt te tolereren. Mislukkingen horen nu eenmaal bij een innovatieve cultuur en kan je beter niet afstraffen. Dat is echter een zeer moeilijke gedachte binnen traditionele bedrijven. Deze zijn gewend om objectieve resultaten te meten en zijn er bovendien van overtuigd dat falen niet iets is om te vieren maar om te straffen. 

Conclusie

Om een bepaalde cultuur op te bouwen moet je dus eerst kijken naar je eigen gedrag en overtuigingen binnen je onderneming:

  • Welke veronderstellingen maak je over jouw medewerkers en hun motivatie? Zijn deze helpend of belemmerend?

  • Waaraan schenk je als ondernemer of leidinggevende het meest aandacht? Wat wordt er gemeten en opgevolgd? Welk gedrag wordt beloond of gestraft?

  • Wat wil je écht veranderen binnen je bedrijfscultuur?

  • Waarom wil je dit veranderen? 

  • Wat zal dit bijdragen aan je missie en visie? 

  • Welke inspanning ben jij bereid hiervoor te leveren? 

Als je je gedachten verandert, verander je je overtuigingen.
Als je je overtuigingen verandert, verander je je verwachtingen.
Als je je verwachtingen verandert, verander je je houding.
Als je je houding verandert, verander je je gedrag.
Als je je gedrag verandert, verander je je prestatie.

 

Kortom, alleen al nadenken over wat er staat, zorgt voor verandering. Ghandi wist het al veel langer: “Wees zelf de verandering die je wil zien!"

Ik hoor graag wat jij wil veranderen in je bedrijf. Stuur mij gerust een mail of maak een afspraak.

Nieuwsbrief

Gratis bedrijfsadvies in jouw mailbox.

* verplicht veld
CEO Lootens Line

CEO Lootens Line

Els leert ons bedrijf steeds beter kennen en ontdekt zo de remmingen voor groei.
Jan Lootens
Pittman Seafoods

Pittman Seafoods

Als je intern zaken wil doen bewegen in je onderneming, is het goed om een extern persoon in te schakelen.
Joke Vandepitte
Hellyn kartonnage

Hellyn Kartonnage

In het kader van een verdere duurzame groei van ons familiebedrijf fusioneerden we begin vorig ja

Mieke Hellyn
Gheeraert Transport

Gheeraert Transport

Via overnames zijn we ons transportbedrijf aan het uitbouwen tot een groep.

Stijn Gheeraert
Vind!

Vind!

Wat alnus echt onderscheidt van andere adviesbureaus, is dat ze onmiddellijk nieuwe opportuniteiten aanstippen.
Nathalie Christiaens

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen