It takes two to tango: goed werkgeverschap en goed werknemerschap!

15 februari 2021
It takes two to tango: goed werkgeverschap en goed werknemerschap!

We zijn ons allen bewust dat mensen bepalend zijn voor het succes en de continuïteit van het bedrijf. Investeren in goed werkgever- en werknemerschap is daarom niet alleen noodzakelijk voor de toekomst, maar ook cruciaal voor de waardecreatie en het onderscheidend vermogen.

Je medewerkers bepalen mee het succes van je organisatie. Je hebt er alle belang bij om een omgeving te creëren waar ze het gevoel hebben dat ze optimaal kunnen presteren. De juiste werkomgeving zal ervoor zorgen dat werknemers goed in hun vel zitten en daarmee beter presteren. Werktevredenheid speelt hierbij een essentiële rol. 

Werktevredenheid: de troef in je organisatie

Tevredenheid van medewerkers beschouwen we traditiegetrouw als dé factor voor het goed functioneren van de organisatie. Dit is logisch. Tevreden medewerkers hebben het naar hun zin, kennen een lager verzuim en zullen minder snel vrijwillig weggaan. Bedrijven met tevreden medewerkers leveren ook betere prestaties en zijn vaker succesvoller.

Met tevreden medewerkers ben je er nog niet. Om de maximale productiviteit in een organisatie te bereiken is er meer nodig. Het is immers perfect mogelijk dat medewerkers tevreden zijn én toch weinig presteren. Denk aan een medewerker die tijdens de werktijd koffiedrinkt en meerdere uren voor privédoeleinden op internet surft.

Goed werkgeverschap houdt in dat je als bedrijfsleider alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat je medewerkers tevreden zijn. Maar echt goed werkgeverschap gaat nog een stap verder. Als werkgever is het ook belangrijk om medewerkers te stretchen, uit te dagen, uit hun comfortzone te halen, zodat ze zich verder ontwikkelen en groeien.

Wederzijdse verantwoordelijkheid als sleutel tot succes

Het leveren van goede prestaties is niet alleen afhankelijk van jou als leidinggevende, het is evenzeer afhankelijk van je personeel. Het gaat om de combinatie van ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘mogen’. Als ondernemer kan je een omgeving creëren waarin je je medewerkers de mogelijkheid biedt om goed te presteren. Tegelijkertijd willen medewerkers hun talenten optimaal inzetten en bijdragen aan het succes van het bedrijf. Er ontstaat dus een wederzijdse verantwoordelijkheid, waarbij er ook sprake is van goed werknemerschap. Dit betekent dat medewerkers zich de vraag kunnen stellen of hun vaardigheden en kennis nog op peil zijn en passen binnen de ontwikkelingen van het bedrijf. Zo niet, kan je hen als werkgever faciliteren om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken.

Prestaties en bedrijfssucces zijn het resultaat van een permanente wisselwerking tussen het bedrijf – de voorwaarden scheppen waarin medewerkers optimaal kunnen presteren – en de medewerker – die de wil en competentie heeft om optimaal zijn talenten in te zetten.

Een continu proces

De balans tussen goed werkgever- en werknemerschap is continu in beweging, en is in elk bedrijf verschillend. Het uitgangspunt blijft weliswaar hetzelfde: de ontwikkelingen en veranderingen binnen de organisatie en de impact ervan voor werkgever en medewerker. Wees daarin proactief, zodat je medewerkers optimaal kunnen functioneren, hun talenten consequent kunnen ontwikkelen en vooral gemotiveerd blijven om samen je bedrijf succesvol te maken.

Nieuwsbrief

Gratis bedrijfsadvies in jouw mailbox.

* verplicht veld
advocatenkantoor

Advocatenkantoor

Ons advocatenkantoor kende de afgelopen decennia een gestage groei en maakte ondertussen enkele v

Advocatenkantoor
Referentie alnus - Vadigran

Vadigran

Els heeft ons uitstekend begeleid bij de uitwerking en bijgestuurd waar nodig, tot het ganse project gedragen werd.
Marleen Van Diest
BOSSUYT FASHION SHOPS

Bossuyt Shop Interiors

Ons bedrijf is de laatste jaren sterk gegroeid en kende een uitbreiding naar andere sectoren.

Tom Bossuyt
Hellyn kartonnage

Hellyn Kartonnage

In het kader van een verdere duurzame groei van ons familiebedrijf fusioneerden we begin vorig ja

Mieke Hellyn
KA Construct

KA Construct

Dankzij haar wordt alle ballast overboord gegooid. Bovendien is voor Els niks een brug te ver.
Rita Sprangers

Tools

Verwerf inzicht in het functioneren van je management team
Leer uit ervaringen
Stel vast welke krachten een verandering stimuleren of belemmeren

Als leidinggevende neem je meerdere rollen op.

Een tool om impliciete verwachtingen expliciet te maken.

Structureer het opleidingstraject van nieuwe medewerkers