Heeft je organisatie voldoende aanpassingsvermogen?

21 november 2016
Heeft je organisatie voldoende aanpassingsvermogen?

Voor veel bedrijven is het vaak een uitdaging om een balans te vinden tussen enerzijds betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en stabiliteit en anderzijds flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Waar de klemtoon in jouw bedrijf ligt, zal onder andere afhangen van de omgeving waarin je bedrijf momenteel actief is. Een aantal vragen hierbij zijn (contingentiemodel):

  • Is je business eerder stabiel of dynamisch?

  • Is je business eerder eenvoudig of complex?

  • Hoe risicovol zijn de activiteiten die je uitvoert?

  • ….

Het is van cruciaal belang om niet enkel te kijken naar het heden, maar vooral te kijken naar de toekomst. In alle sectoren worden de volgende twee belangrijke trends steeds meer zichtbaar:

  • Technologische innovaties volgen elkaar in een steeds hoger tempo op

  • Klanten zijn alsmaar beter opgeleid en beter geïnformeerd

De drang naar controle en voorspelbaarheid zit geworteld in onze cultuur. We denken nog steeds in termen van oorzaak en gevolg, maar met deze houding zullen we de toekomst niet winnen.

Organisatiestructuren zullen de komende jaren wijzigen. Ons voorbereiden op een versnellende toekomst is de boodschap! En snelheid vraagt nu eenmaal een andere organisatiestructuur. Houd wel in het achterhoofd dat bureaucratie en complexiteit de natuurlijke vijanden zijn van wendbare organisaties. We zullen structureel meer aandacht besteden aan kennisuitwisseling en experimenteren.

Dit wordt voor veel bedrijven een grote uitdaging. Overleg met de medewerkers is hierbij essentieel, want medewerkers mee laten bouwen aan een ‘vernieuwde’ organisatiestructuur is de enige manier om een duurzame organisatiewijziging door te voeren. Zo kan je immers van binnenuit veranderen.

De cruciale bouwsteen van een organisatie blijft verschillende (tijdelijke) teams. De samenstelling van deze teams en de mate waarin ze ‘zelfregulerend’ kunnen zijn, zal afhangen van heel wat verschillende factoren. Bovendien zal dit in elk bedrijf anders zijn.

Ga na welke specifieke uitdagingen er in jouw sector zijn en op welke manier je je bedrijf het best kan organiseren om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Start een werkgroep op binnen je bedrijf, probeer nieuwe dingen uit, houd dit een tijdje vol en maak voldoende tijd om te evalueren en bij te sturen.

Weet dat een organisatiestructuur niet in steen gebeiteld staat, maar iets levends is!

Nieuwsbrief

Gratis bedrijfsadvies in jouw mailbox.

* verplicht veld
KLIMA+

KLIMA+

Om een mooi beeld te krijgen van de firma voerde Els, na een paar gesprekken met mezelf, ook een gesprek met de verantwoordelijke van elke vestiging
Peter De Vos
Schilderwerken De Roo

Schilderwerken De Roo

Als bedrijfsleider van de derde generatie voelde ik de nood aan meer structuur binnen ons familie

Peter De Roo
Vanrobaeys

Vanrobaeys

De afgelopen jaren timmerden we hard aan de groei van ons familiebedrijf.

Jorgen Vanrobaeys
Habitat

Habitat

Om Habitat verder te laten groeien was er nood aan meer structuur in de organisatie.

Emmanuel Louf
Entrio

Entrio

Het gaat echt om een individueel traject, waarbij Els volledig mee stapt in het verhaal van het bedrijf.
Veerle Verfaille

Tools

De waarderende aanpak is een methode die gericht gebruikt maakt van positieve ervaringen en voorb

Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen
Leer uit ervaringen
Maak een inspirerend toekomstverhaal
Objectiveer je beslissing