Waarom het ook in 2023 relevant is om te werken met de Balanced Scorecard

10 februari 2023
Waarom het ook in 2023 relevant is om te werken met de Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard is een managementtool die in de jaren 90 werd ontwikkeld door Robert Kaplan en David Norton. Toen ik er voor het eerst over hoorde, was ik direct fan van deze methodiek. De Balanced Scorecard visualiseert als het ware de realisatie van de strategie van een organisatie en helpt je als ondernemer om op een gestructureerde manier met je gedachten om te gaan. Het is een vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid, die structuur biedt om zowel voorwaarts als achterwaarts te kijken. 

In 2003 maakte ik mijn eindwerk over dit onderwerp. Ondertussen zijn we 20 jaar verder en blijft het werken met een Balanced Scorecard (BSC) relevant. 

De vijf belangrijkste voordelen van een Balanced Scorecard op een rij

1.    Integraal beeld van een organisatie
De BSC biedt een integraal beeld van een organisatie en haar prestaties en weegt verschillende aspecten, zoals financiën, klanten, interne processen, duurzaamheid, leren en groei tegen elkaar af. Dit helpt om een gebalanceerd beeld te krijgen van de organisatie en van de manier waarop ze zich verhoudt tot haar concurrenten.

2.    Realisatie van de strategie
Door middel van de BSC kunnen doelen op verschillende niveaus geformuleerd en gemeten worden, wat helpt om te bepalen of de strategie op het juiste spoor zit.

3.    Meten van prestaties op lange termijn 
In tegenstelling tot traditionele financiële indicatoren, die alleen het verleden weergeven, biedt de BSC inzicht in de toekomstige prestaties van een organisatie.

4.    Betere interne communicatie
De BSC helpt om doelen en prestaties op een duidelijke manier te communiceren naar alle betrokken partijen, zoals medewerkers, leidinggevenden en aandeelhouders. Dit draagt bij aan een gemeenschappelijk begrip van de organisatiedoelen en hoe ze daar naartoe werken.

5.    Prioriteiten stellen 
Door het gebruik van leading en lagging indicatoren kunnen organisaties beter inschatten wat het belang is van langetermijndoelen, de belangrijkste focuspunten bepalen en ontdekken hoe ze hun middelen het best kunnen inzetten.

Meten van prestaties met behulp van indicatoren

Leading en lagging indicatoren meten de prestaties van de organisatie. Ze geven inzicht in de resultaten en laten zien in hoeverre bepaalde doelstellingen bereikt worden. Lagging indicatoren zijn prestatie-indicatoren die achteraf worden gemeten, terwijl leading indicatoren vóór het resultaat worden gemeten. Lagging indicatoren zijn leerrijk, omdat ze informatie geven over wat er in het verleden is gebeurd. Dat kan helpen om patronen te identificeren en lessen te trekken uit het verleden. Leading indicatoren daarentegen geven aan wat er in de toekomst kan plaatsvinden. Ze zijn nuttig, aangezien ze vroegtijdig waarschuwen voor mogelijke problemen of kansen. Dit stelt jou in staat om tijdig te reageren.

De beste Balanced Scorecards bewaken de juiste balans tussen leading en lagging indicatoren. Traditioneel gezien vraagt een raad van bestuur om lagging indicatoren. Zij willen graag verantwoording van de resultaten van het afgelopen jaar. Als jij de doelen voor die indicatoren wil halen, is het juist van belang om op tijd bij te kunnen sturen. Dit betekent dat je nood hebt aan voldoende leading indicatoren om te zien of je acties de juiste kant op gaan.

Van data naar informatie, naar kennis en naar wijsheid

De Balanced Scorecard helpt om te evolueren van data naar wijsheid. Data zijn geïsoleerde feiten, losstaande gebeurtenissen of metingen. Door de data te analyseren en verbanden tussen de data te leggen ontstaat informatie. Zodra deze informatie aangewend wordt voor actie, ontstaat kennis. Kennis laat toe om acties te linken aan doelstellingen. Wijsheid, ten slotte, ontstaat door kennis te delen en erover na te denken. Data en informatie situeren zich veelal in het verleden, kennis en wijsheid in de toekomst.

Kortom: de Balanced Scorecard is een waardevol hulpmiddel voor bedrijven om hun prestaties te meten en te verbeteren. Door continu verbanden te analyseren, krijg je gaandeweg meer en meer inzicht, waardoor je ook betere beslissingen kan nemen. 
 

Nieuwsbrief

Gratis bedrijfsadvies in jouw mailbox.

* verplicht veld
CEO Lootens Line

CEO Lootens Line

Els leert ons bedrijf steeds beter kennen en ontdekt zo de remmingen voor groei.
Jan Lootens
Pittman Seafoods

Pittman Seafoods

Als je intern zaken wil doen bewegen in je onderneming, is het goed om een extern persoon in te schakelen.
Joke Vandepitte
Hellyn kartonnage

Hellyn Kartonnage

In het kader van een verdere duurzame groei van ons familiebedrijf fusioneerden we begin vorig ja

Mieke Hellyn
Gheeraert Transport

Gheeraert Transport

Via overnames zijn we ons transportbedrijf aan het uitbouwen tot een groep.

Stijn Gheeraert
Vind!

Vind!

Wat alnus echt onderscheidt van andere adviesbureaus, is dat ze onmiddellijk nieuwe opportuniteiten aanstippen.
Nathalie Christiaens

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen