Model van Karasek

alnus model van karasek grafische voorstelling

Het model van Karasek analyseert de arbeidsinhoud aan de hand van twee kenmerken: de hoogte van de taakeisen (‘demands’) en de eigen ruimte voor sturingsmogelijkheden (‘control’).

Het model van Karasek stelt dat hoge taakeisen niet noodzakelijk slecht zijn. Wanneer dit gecombineerd wordt met veel sturingsmogelijkheden, dan leidt dit tot een situatie waarin de medewerker een uitdaging in het werk ervaart. Dit schept ruimte voor ontwikkeling, groei en uitdaging.

Nederlands

Download

Model van Karasek

Tools

Een praktische tool om abstracte doelen te vertalen naar concrete resultaten.

Maak een inspirerend toekomstverhaal

Als leidinggevende neem je meerdere rollen op.

Geef je proces weer op 1 A4
Help medewerkers om snel te beslissen
Denk na over de arbeidsinhoud van jobs