Integratieve besluitvorming

alnus integratieve besluitvorming grafische voorstelling

Stappenplan besluitvorming

Een bedrijf neemt elke dag kleine en grote beslissingen, individueel of in groep.

Een goede besluitvorming kan op verschillende manieren tot stand komen. De tool 'integratieve besluitvorming'  biedt een eenvoudig stappenplan dat helpt om tot een gezamenlijk besluit te komen. Belangrijk is dat alle stappen gevolgd worden zoals ze beschreven staan.

Nederlands

Download

Integratieve besluitvorming

Tools

Objectiveer je beslissing
Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen
Denk na over je eigen doen en laten
Neem gedragen beslissingen