Integratieve besluitvorming

alnus integratieve besluitvorming grafische voorstelling

Stappenplan besluitvorming

Een bedrijf neemt elke dag kleine en grote beslissingen, individueel of in groep.

Een goede besluitvorming kan op verschillende manieren tot stand komen. De tool 'integratieve besluitvorming'  biedt een eenvoudig stappenplan dat helpt om tot een gezamenlijk besluit te komen. Belangrijk is dat alle stappen gevolgd worden zoals ze beschreven staan.

Nederlands

Download

Integratieve besluitvorming

Tools

Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Breng polyvalentie in kaart

Met deze praktische tool kan je in vrij korte tijd veel concrete ideeën genereren over hoe je voo

Help medewerkers om snel te beslissen

Begrijpen wat de verandering betekent voor de medewerkers om hen optimaal te kunnen ondersteunen