Antoon Decock nv

Antoon Decock nv

Ik nam alnus onder de arm met het oog op een volledige herstructurering van ons bedrijf. Een collega-ondernemer had Els Maes als referentie opgegeven en het moet gezegd: ik ben aangenaam positief verrast over het verloop van onze samenwerking!

Na een face-to-facegesprek waarbij we onze grieven konden uiten, stelde Els een verbeterplan op om alles structureel op punt te zetten. Op regelmatige tijdstippen komt Els bij ons langs voor een evaluatie en bezorgt ze me een lijstje met actiepunten. Het is mijn taak om deze in samenspraak met de desbetreffende personen af te handelen. Els is hierin zeer punctueel. Eerlijk gezegd is dit volgens mij ook de enige manier dat het werkt. Nu zie ik erop toe dat de actiepunten afgehandeld zijn tegen haar volgende bezoek. Anders wordt dit op de lange baan geschoven.

Twee jaar geleden zijn we verhuisd naar onze nieuwe locatie en voor een buitenstaander, zoals Els, was dit niet (meer) merkbaar. Daarom hebben we in overleg besloten een project orde en netheid op te starten volgens de 5S-methode. Voor de verlofperiode heeft het personeel ‘grote schoonmaak’ gehouden en je merkt dat er meteen al ruimte wordt gecreëerd. De overige taken die hieraan gekoppeld zijn, worden ingepland naarmate de beschikbare tijd.

Verder gaf Els een cursus time management aan onze ingenieurs en bedienden. We hebben vooral geleerd dat we door onze taken in de juiste volgorde uit te voeren efficiënter kunnen functioneren en dus tijd besparen.

Kortom, alnus biedt ons een grote hulp, en dit van de werkvloer tot de financiële top. Ondertussen zijn er al enkele verbeteringen en besparingen doorgevoerd, maar we zijn er nog lang niet. Het is een serieuze boterham om te verorberen, vooral omdat we nog grotendeels volgens de ‘oude’ principes van de vorige generatie werken. Ik zie Els dan ook graag nog een tijdje maandelijks langskomen!

2013
Xavier Decock

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen