NTER

NTER

Na een carrière van zes jaar als projectleider bij Dumobil, kreeg ik in volle coronatijden de kans om in hun dochterbedrijf NTER de rol van bedrijfsleider op te nemen. Een uitdaging waaraan ik uiteraard niet kon weerstaan. Om mijn opstart in goede banen te leiden riep Bruno Carton, CEO van Dumobil, de hulp in van alnus. 

NTER kampte met financiële problemen en draaide vooral op goed geluk. Onder begeleiding van Els zijn we er in geslaagd om snel enkele quick wins te realiseren. Eerst en vooral hebben we de processen van het eerste contact tot de oplevering in kaart gebracht, gedetailleerd beschreven en grotendeels uitgerold. 
Daarnaast hebben we de diverse rollen binnen de organisatie benoemd en toegewezen, zodat iedereen nu duidelijk weet welke taken hij moet opnemen en niemand nog onvervangbaar is. Om de organisatie van de werven vlotter te laten verlopen maken we nu ook een werkplanning op. Zo vermijden we ’s morgens de discussies over wie waar naartoe gaat en kan het nodige materiaal efficiënt worden klaargezet en geladen. Hierdoor hebben we trouwens onze voorraden kunnen reduceren. 
Verder hebben we teamvergaderingen opgestart. De eerste vergaderingen heeft Els geleid en geleidelijk aan heb ik dit van haar overgenomen. Ook bij de sollicitatiegesprekken voor enkele nieuwe krachten heeft ze me bijgestaan.

De aanpak van Els in dit alles is me enorm bevallen. Ze handelt steeds op haar eigen, rustige manier. In paniekmomenten brengt ze de gemoederen tot bedaren, waardoor alles vlot kan worden opgelost. Dat ze uit eigen ervaring kan putten, is een groot pluspunt.

Dankzij de samenwerking met Els is de financiële situatie ondertussen iets minder precair en zijn de bottlenecks weggewerkt. De begeleiding bij het veranderingstraject verliep kort maar krachtig, en was een zeer goede leerschool voor mij. Ik weet nu hoe ik sollicitatiegesprekken moet afnemen, hoe ik met het personeel moet omgaan, hoe ik de zwaktes en sterktes van het bedrijf kan leren kennen, hoe ik zwaktes kan omzetten in sterktes… Haar inbreng zal er indirect voor zorgen dat ik in de toekomst sneller kan schakelen.

2020
Robin De Loof

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen