Krachtenveldanalyse

alnus krachtenveldanalyse grafische voorstelling

Hier stellen we vast welke krachten een voorgestelde (gedrags)verandering stimuleren of bijdragen tot een succesvolle introductie van die verandering.

Nederlands

Download

Krachtenveldanalyse

Tools

Stel vast welke krachten een verandering stimuleren of belemmeren
Breng polyvalentie in kaart
Leer uit ervaringen
Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Geef je proces weer op 1 A4
Maak een inspirerend toekomstverhaal