Hoe bevorder je de structuur én het ondernemerschap in een groeiend familiebedrijf?

28 mei 2019
Hoe bevorder je de structuur én het ondernemerschap in een groeiend familiebedrijf?

“Niets kan starten zonder visie en enthousiasme, niets kan blijven duren zonder systemen en structuren”

Voor familiebedrijven die een sterke groei kennen, is bovenstaande stelling een grote uitdaging. De meeste ondernemers lopen niet warm voor de woorden ‘structuur’ en ‘systemen’. Vroeger verliepen interacties tussen de medewerkers op een niet-gestandaardiseerde manier met een succesvol resultaat. Met de nieuwe realiteit dringt zich een vernieuwde aanpak op, die de onderneming klaarmaakt voor de toekomst.

Waarom is verandering nodig?

Door een toenemende groei in aantal medewerkers, aanbod en/of marktsegmenten stijgt de complexiteit. Er zijn meer verschillende processen nodig, het aantal interacties neemt toe, enz. Groei heeft dus als gevolg dat medewerkers steeds meer afhankelijk worden van ondersteunende systemen om het werk gedaan te krijgen. Voorbeelden van systemen zijn software, rapporteringen, rolbeschrijvingen, gestandaardiseerde werkmethoden, checklijsten, enz. Medewerkers in een groeibedrijf krijgen meer en meer nood aan duidelijkheid en een betere communicatie.

Hoe kan structuur en ondernemerschap hand in hand gaan?

Een terechte bezorgdheid van ondernemers is dat het bedrijf bureaucratisch en formeel wordt, de flexibiliteit vermindert en de alertheid voor de markt daalt. Daarom moet je als ondernemer niet alleen een aantal zaken formaliseren, maar ook werken aan de bedrijfscultuur. Dat is belangrijk om het leiderschap bij medewerkers te bevorderen. 

Moet de ondernemer zijn goede intuïtie laten varen?

De ondernemer steekt zijn voelsprieten uit en neemt besluiten op basis van formele en informele informatie. De visie en strategie berusten op de ‘goede intuïtie’ van de ondernemer, maar zijn niet uitgewerkt. De grote vraag is of de eigenaar deze intuïtie met leidinggevenden wil delen, zodat ook zij in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen.

Tijdens het groeitraject hebben ondernemers soms moeite om deze stap effectief te zetten en te delegeren. Delegeren betekent dat medewerkers besluiten mogen nemen, die misschien anders zijn dan de besluiten die de familie zou nemen. Voor ondernemers blijft dit één van de grootste uitdagingen. 

Conclusie: inzetten op structuur of eerder op cultuur?

Ook hier gaat het weer om een en-en-verhaal. Bij groei dien je enerzijds in te zetten op structuur en ondersteunende systemen. Anderzijds moet je de focus op de bedrijfscultuur behouden om het leiderschap bij de medewerkers te bevorderen.

Nieuwsbrief

Gratis bedrijfsadvies in jouw mailbox.

* verplicht veld
CEO Lootens Line

CEO Lootens Line

Els leert ons bedrijf steeds beter kennen en ontdekt zo de remmingen voor groei.
Jan Lootens
Pittman Seafoods

Pittman Seafoods

Als je intern zaken wil doen bewegen in je onderneming, is het goed om een extern persoon in te schakelen.
Joke Vandepitte
Hellyn kartonnage

Hellyn Kartonnage

In het kader van een verdere duurzame groei van ons familiebedrijf fusioneerden we begin vorig ja

Mieke Hellyn
Gheeraert Transport

Gheeraert Transport

Via overnames zijn we ons transportbedrijf aan het uitbouwen tot een groep.

Stijn Gheeraert
Vind!

Vind!

Wat alnus echt onderscheidt van andere adviesbureaus, is dat ze onmiddellijk nieuwe opportuniteiten aanstippen.
Nathalie Christiaens

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen