Hoe bevorder je de structuur én het ondernemerschap in een groeiend familiebedrijf?

28 mei 2019
Hoe bevorder je de structuur én het ondernemerschap in een groeiend familiebedrijf?

“Niets kan starten zonder visie en enthousiasme, niets kan blijven duren zonder systemen en structuren”

Voor familiebedrijven die een sterke groei kennen, is bovenstaande stelling een grote uitdaging. De meeste ondernemers lopen niet warm voor de woorden ‘structuur’ en ‘systemen’. Vroeger verliepen interacties tussen de medewerkers op een niet-gestandaardiseerde manier met een succesvol resultaat. Met de nieuwe realiteit dringt zich een vernieuwde aanpak op, die de onderneming klaarmaakt voor de toekomst.

Waarom is verandering nodig?

Door een toenemende groei in aantal medewerkers, aanbod en/of marktsegmenten stijgt de complexiteit. Er zijn meer verschillende processen nodig, het aantal interacties neemt toe, enz. Groei heeft dus als gevolg dat medewerkers steeds meer afhankelijk worden van ondersteunende systemen om het werk gedaan te krijgen. Voorbeelden van systemen zijn software, rapporteringen, rolbeschrijvingen, gestandaardiseerde werkmethoden, checklijsten, enz. Medewerkers in een groeibedrijf krijgen meer en meer nood aan duidelijkheid en een betere communicatie.

Hoe kan structuur en ondernemerschap hand in hand gaan?

Een terechte bezorgdheid van ondernemers is dat het bedrijf bureaucratisch en formeel wordt, de flexibiliteit vermindert en de alertheid voor de markt daalt. Daarom moet je als ondernemer niet alleen een aantal zaken formaliseren, maar ook werken aan de bedrijfscultuur. Dat is belangrijk om het leiderschap bij medewerkers te bevorderen. 

Moet de ondernemer zijn goede intuïtie laten varen?

De ondernemer steekt zijn voelsprieten uit en neemt besluiten op basis van formele en informele informatie. De visie en strategie berusten op de ‘goede intuïtie’ van de ondernemer, maar zijn niet uitgewerkt. De grote vraag is of de eigenaar deze intuïtie met leidinggevenden wil delen, zodat ook zij in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen.

Tijdens het groeitraject hebben ondernemers soms moeite om deze stap effectief te zetten en te delegeren. Delegeren betekent dat medewerkers besluiten mogen nemen, die misschien anders zijn dan de besluiten die de familie zou nemen. Voor ondernemers blijft dit één van de grootste uitdagingen. 

Conclusie: inzetten op structuur of eerder op cultuur?

Ook hier gaat het weer om een en-en-verhaal. Bij groei dien je enerzijds in te zetten op structuur en ondersteunende systemen. Anderzijds moet je de focus op de bedrijfscultuur behouden om het leiderschap bij de medewerkers te bevorderen.

Nieuwsbrief

Gratis bedrijfsadvies in jouw mailbox.

* verplicht veld
Referentie alnus - Vadigran

Vadigran

Els heeft ons uitstekend begeleid bij de uitwerking en bijgestuurd waar nodig, tot het ganse project gedragen werd.
Marleen Van Diest
Copahome

Copahome

Er is een inhaalbeweging in gang gezet en Els zorgt ervoor dat we dit proces volhouden.
Patrick Vervisch
Robaco

Robaco

In tegenstelling tot vele andere hooggekwalificeerde professionals in consultancy die hun visie geven vanuit theorieën en je met modellen om de oren slaan, spreekt Els bruikbare ondernemerstaal.
Bruno Vermote
Lebon IT Services

Lebon IT Services

In een familiebedrijf ben je druk bezig met het bezoeken van klanten en het oplossen van problemen. Dankzij Els staan we nu ook stil bij de organisatie zelf.
Lowie Schaubroeck
KA Construct

KA Construct

Dankzij haar wordt alle ballast overboord gegooid. Bovendien is voor Els niks een brug te ver.
Rita Sprangers

Tools

Objectiveer je beslissing
Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen
Denk na over je eigen doen en laten
Neem gedragen beslissingen