De 'empathy map'

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.
Wat we van elkaar waarnemen is de buitenkant: het handelen, wat mensen wel/niet doen en zeggen. De binnenkant omvat verwachtingen, gevoelens, bedoelingen, belevingen en gedachten, maar dit is niet rechtstreeks kenbaar voor de ander.

De ‘empathy map’
Nederlands

Download

De 'empathy map'

Tools

Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Breng polyvalentie in kaart

Met deze praktische tool kan je in vrij korte tijd veel concrete ideeën genereren over hoe je voo

Help medewerkers om snel te beslissen

Begrijpen wat de verandering betekent voor de medewerkers om hen optimaal te kunnen ondersteunen