De 'empathy map'

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.
Wat we van elkaar waarnemen is de buitenkant: het handelen, wat mensen wel/niet doen en zeggen. De binnenkant omvat verwachtingen, gevoelens, bedoelingen, belevingen en gedachten, maar dit is niet rechtstreeks kenbaar voor de ander.

De ‘empathy map’
Nederlands

Download

De 'empathy map'

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen