De 'empathy map'

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.
Wat we van elkaar waarnemen is de buitenkant: het handelen, wat mensen wel/niet doen en zeggen. De binnenkant omvat verwachtingen, gevoelens, bedoelingen, belevingen en gedachten, maar dit is niet rechtstreeks kenbaar voor de ander.

De ‘empathy map’
Nederlands

Download

De 'empathy map'

Tools

Denk na over je eigen doen en laten
Help medewerkers om snel te beslissen
Pak problemen aan in 7 stappen
Geef je proces weer op 1 A4
Structureer het opleidingstraject van nieuwe medewerkers
Bereik meer met minder