Hellyn Kartonnage

Hellyn kartonnage

In het kader van een verdere duurzame groei van ons familiebedrijf fusioneerden we begin vorig jaar met twee andere bedrijven. Hierdoor maken we momenteel een transformatieproces door van een 100 % familiebedrijf naar een KMO waar twee familiale vennoten samen met externe partners het team aansturen. We laten ons in dit traject begeleiden door alnus.

Samen met Els zijn we volop bezig met de oefening van defamilialisering, met als doel het verder professionaliseren van ons bedrijf. Aan de hand van een organisatiescan gaf Els ons een integrale en zeer klare kijk op onze organisatie. Vanuit deze analyse formuleerde ze ook verbetervoorstellen. Ze doet dit op een zeer no-nonsense manier, spreekt zonder moeilijke woorden en werkt vooral analytisch. Ze vertrekt niet vanuit de grote theorieën, maar denkt probleemoplossend. Mocht je als bedrijfsleider zelf een analyse willen doen, kom je nooit tot zo’n diepgaand resultaat. Els bracht bij ons zaken naar boven die we zelf niet meer zien.

We zitten in de comfortabele situatie dat ons bedrijf gezond is. Er is dus geen noodzaak en urgentie om de zaken aan te pakken. Toch hebben mijn broer Jan en ikzelf besloten om deze stappen te zetten, enerzijds om beter gewapend te zijn voor de toekomst en anderzijds om te kunnen loslaten, in de wetenschap dat er voldoende controlemechanismen zijn.
De grootste uitdaging voor mij, als familiale ondernemer, is het leren delegeren en loslaten. Maar Els houdt je een spiegel voor, waardoor je ‘goesting’ krijgt om aan de slag te gaan. Bovendien gaat ze perfect mee in het verhaal van het bedrijf, waardoor je het gevoel krijgt dat ze er deel van uitmaakt.

Dankzij haar input zijn we rollen met verantwoordelijkheden gaan definiëren, die losgekoppeld zijn van personen. Uitgaande van deze rollen hebben we vervolgens onze operationele processen van a tot z uitgewerkt. Els biedt een grote hulp bij het stroomlijnen ervan en zorgt ook voor een goede opvolging.

De aanpak voor onze verdere groei is gekend en we zijn nu langzaam bezig met de implementatie. Iedereen neemt zijn stukje verantwoordelijkheid op, maar er is nog wel een weg te gaan… Met Els als coach hierin hopen we stap voor stap progressie te maken. De doorgevoerde veranderingen zijn in elk geval al duidelijk voelbaar en zichtbaar binnen de organisatie.
Ik ken Els al heel lang, maar dit is onze eerste echte samenwerking. Voor mij hoeft de samenwerking niet te stoppen na dit transformatieproces. Els mag blijven waken over het verdere verloop. Eerlijk gezegd zou ik haar ook niet meer kunnen missen als klankbord.

2018
Mieke Hellyn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen