Dupont

Dupont

Het afgelopen decennium zette ik als opvolger van het familiebedrijf in op professionalisering, waardoor het team uitgroeide tot 20 medewerkers. Deze evolutie ging gepaard met een aantal groeipijnen. Om deze uitdagingen te overwinnen nam ik contact op met alnus voor een organisatiescan. Ik voelde meteen dezelfde klik als bij de eerste ontmoeting enkele jaren geleden, toen Els mij als gastspreker tijdens een VOKA-traject enorm wist te boeien.

Op heel korte tijd heeft ze een goed beeld geschetst van onze organisatie en misschien nog belangrijker, er concrete acties aan gekoppeld die er meteen boenk op zijn. Dit was mogelijk dankzij haar groot empathisch vermogen: ze voelt wat er leeft en wat er wordt bedoeld, maar durft ook zelf de zaken te benoemen. Het reikt bij Els verder dan de theorie, ze voorziet een praktische invulling en faciliteert waar nodig.

Door de vlotte samenwerking hebben we Els vervolgens ingeschakeld voor onze teambuildingactiviteit. Ze werkte een mooie workshop uit rond onze waarden. Hieruit zijn extra aanbevelingen gekomen om zaken anders te doen, waardoor het een interessante aanvulling was op onze organisatiescan.

Ik raad elke ondernemer aan om Els onder de arm te nemen wanneer je vastloopt. Het is geen rocketscience, maar praktisch, hands-on en dadelijk toepasbaar. Haar heldere kijk op de echte dagdagelijkse issues en haar manier van meedenken vormen een echte meerwaarde. Els is ook zeer toegankelijk en een fijn klankbord. Ze vormt als het ware een verlengstuk van je bedrijf. Bij ons is er alvast een zaadje geplant en we gaan actief verder met de implementatie van de aanbevelingen.

2022
Sarah Dupont

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen