Zelfreflectie

alnus zelfreflectie grafische voorstelling

Inzicht in je doen en laten

Zelfreflectie is een belangrijke competentie die iedereen zou moeten hebben. Het betreft het vermogen om na te denken over het eigen doen en laten. Dit betekent onder meer het eigen handelen in een bepaalde situatie kunnen overdenken of nadenken over eigen mogelijkheden en beperkingen. 

Met behulp van deze laagdrempelige zelfreflectie-oefening kan je jouw medewerkers stimuleren om hun vermogen tot zelfreflectie verder te ontwikkelen. 

Nederlands

Download

Zelfreflectie

Tools

Een tool om impliciete verwachtingen expliciet te maken.

Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen
Stel vast welke krachten een verandering stimuleren of belemmeren
Structureer het opleidingstraject van nieuwe medewerkers
Haal het beste uit jouw organisatie