STAR-methode

STAR-methode

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat of medewerker te beoordelen. Daarbij zijn alle elementen (S, T, A en R) noodzakelijk om te weten of bepaald gedrag al dan niet effectief was.

Nederlands

Download

STAR-methode

Tools

Een tool om impliciete verwachtingen expliciet te maken.

Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen
Stel vast welke krachten een verandering stimuleren of belemmeren
Structureer het opleidingstraject van nieuwe medewerkers
Haal het beste uit jouw organisatie