De waarderende aanpak

De waarderende aanpak is een methode die gericht gebruikt maakt van positieve ervaringen en voorbeelden in de werkcontext als basis om te leren.

De waarderende aanpak
Nederlands

Download

De waarderende aanpak

Tools

Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Breng polyvalentie in kaart

Met deze praktische tool kan je in vrij korte tijd veel concrete ideeën genereren over hoe je voo

Help medewerkers om snel te beslissen

Begrijpen wat de verandering betekent voor de medewerkers om hen optimaal te kunnen ondersteunen