Vind!

Vind!

Ik ontmoette Els tijdens een managementcursus van Vlerick. We raakten aan de praat en al snel wisten haar ideeën me te boeien. Korte tijd later besliste ik om met alnus in zee te gaan.

Bij de start van onze samenwerking begeleidde Els ons bij meerdere strategische workshops. Op basis van de verworven informatie stelden we in nauw overleg een strategisch rapport op. Vervolgens werd bij elk van onze werknemers een persoonlijk interview afgenomen. Ook onze methodes en processen werden door alnus onder de loep genomen, met als doel een verbetervoorstel met concrete acties op te stellen. Deze zijn we nu volop aan het implementeren. Door bij een aantal vergaderingen mee aan tafel te schuiven, kon Els zich een duidelijk beeld vormen van onze vergadertechnieken. En ook daar gaf ze ons de nodige tips.

Wat alnus echt onderscheidt van andere adviesbureaus, is dat ze onmiddellijk nieuwe opportuniteiten aanstippen. Consultancybureaus houden het meestal bij een droge analyse, terwijl alnus je enkele concrete hefbomen aanreikt, waarmee je een directe impact in je dagelijkse werking kunt bekomen.

De samenwerking met alnus creëerde in ons bedrijf een heuse nieuwe dynamiek, waarbij alle werknemers zich betrokken voelen. Vertrekkend vanuit een positieve ingesteldheid slaagt alnus erin om snel en tastbaar resultaat te boeken!

2012
Nathalie Christiaens

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen