Vanrobaeys

Vanrobaeys

De afgelopen jaren timmerden we hard aan de groei van ons familiebedrijf. Onze harde werk loont en we blijven groeien. Het succes heeft helaas ook een keerzijde: zonder aangepaste organisatiestructuur kunnen we deze groei niet aanhouden. Als zaakvoerders van de tweede generatie staan we in tweestrijd, vooral omdat we onze uitvoerende rol moeilijk kunnen loslaten. Bovendien zijn we verknocht aan de losse, familiale sfeer die ons eigen maakt en niet in het gedrang mag komen. Tijdelijk schakelden we een derde leidinggevende persoon in, maar dat bleek niet de juiste oplossing. In tweede instantie beslisten we om het advies in te winnen van alnus.

Na grondig overleg suggereerde Els om teams te creëren en meer verantwoordelijkheden door te geven aan teamcoaches en medewerkers. De doelstelling was om tegen eind 2019 een organigram op te maken, teamcoaches aan te stellen en teams te benoemen. Deze deadline hebben we gehaald. Een eerste belangrijke stap is gezet, maar we beseffen dat dit pas het begin is van een lange weg. Nu is het aan ons om het uitgewerkte actieplan van Els concreet te realiseren.

Veranderen gaat niet vanzelf, het is een proces van vallen en opstaan. Gewoontes afleren is nu eenmaal niet evident. Het is een continue evenwichtsoefening, waarbij we zelf onze grenzen tegenkomen. Het belangrijkste pijnpunt blijft de hoge werkdruk door een gebrek aan mankracht. Door de structuur van de organisatie in kaart te brengen hebben we de hiaten kunnen detecteren. De krapte op de arbeidsmarkt bemoeilijkt jammer genoeg de instroom van extra werknemers, maar ik ben ervan overtuigd dat we met voldoende personeel aan boord het plan kunnen verwezenlijken.

De samenwerking met Els is prima verlopen. Het heeft ons goed gedaan om eens een spiegel voorgehouden te krijgen. En ook al zagen we niet altijd het mooiste, we hebben er toch veel uit geleerd en zijn tevreden over de weg die we, op advies van Els, zijn ingeslagen. De teams functioneren goed en we evolueren in de juiste richting.

2020
Jorgen Vanrobaeys

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen