Vadigran

Referentie alnus - Vadigran

Als rasechte familiale ondernemer ben ik vooral operationeel bezig en organisatorisch niet zo sterk. Naarmate onze onderneming groeide, werd de nood aan professionele begeleiding steeds voelbaarder. Een typisch kenmerk van een derde-generatie-familiebedrijf, dat blijft groeien en waar nooit een voorbeeld van een manager aanwezig was. Op advies van onze marketing consultant klopten we bij alnus aan om onze strategie in de praktijk te zetten.

Via vertrouwelijke interviews met mensen uit verschillende afdelingen leerde Els de zwaktes en sterktes van het bedrijf kennen. De kracht van Els is haar grote sociale vaardigheid. Met haar ‘coach approach’ en vrouwelijke warmte schept ze veiligheid en vertrouwen, wat een open gesprek mogelijk maakt. Die openheid is uiteraard een noodzaak om een reëel en waarachtig beeld te krijgen. Zo ook bij de gesprekken met de familieleden om helder boven tafel te krijgen hoe ieder voor zich tegen het bedrijf aankijkt en waar hij/zij in de toekomst naartoe wil. Door kritische vragen te stellen verplichtte ze ons om stil te staan bij het verleden, het heden en de toekomst. Dat was voor mij een verademing.

Op basis hiervan bracht Els onze organisatiestructuur eenvoudig en duidelijk in kaart. Op één A4-pagina! De manier waarop ze dat deed, vond ik even krachtig als haar boodschap: “Ik raad jullie aan een externe CEO aan te werven.” Het feit dat ze enkel adviseert en je als bedrijfsleider zelf laat beslissen, is een ongelooflijk pluspunt. Ik moet eerlijk toegeven dat ik haar op de proef heb gesteld en haar advies tot twee keer toe in vraag heb gesteld, maar Els haakt niet af. Met daadkracht, geduld en volharding voerde ze nieuwe argumenten aan en bracht ze mijn vooroordelen aan het wankelen.

Uiteindelijk hebben we haar voorstellen gevolgd en een externe CEO aangeworven, alsook haar organisatiestructuur geïmplementeerd. Dit alles bracht geen revolutionaire veranderingen, maar onze visie is nu communiceerbaar en biedt een wendbaar toekomstperspectief. Els heeft ons uitstekend begeleid bij de uitwerking en bijgestuurd waar nodig, tot het ganse project gedragen werd. Nu blijft ze nog vanop de zijlijn toekijken.

De komst van de nieuwe CEO geeft me niet het gevoel van macht afstaan. Om de twee weken voeren we samen overleg en er worden geen beslissingen genomen waar de familie niet kan achterstaan. Bovendien kan ik mijn focus nu terug leggen op het creatieve aspect, de productontwikkeling, zonder dat de organisatie binnen het bedrijf eronder lijdt. En daar kan de toekomst van ons familiebedrijf alleen maar wel bij varen.

Kortom, ik raad elke KMO-er aan om zich tijdig te laten begeleiden om alles in perspectief te zien. Els is een echte strateeg en een grote meerwaarde voor familiebedrijven. In tegenstelling tot de meeste consultants die gewoon uitvoeren wat je van hen verlangt, kijkt Els verder dan de opdracht die ze krijgt. Door haar ervaring kan ze met een enorm zelfvertrouwen oplossingen aanreiken voor problemen waar ze reeds in andere familiebedrijven mee werd geconfronteerd.

2017
Marleen Van Diest

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Deze handige formule laat je toe om te reflecteren over je eigen betrouwbaarheidsquotiënt en op e

Breng polyvalentie in kaart
Maak het onmogelijk om fouten te maken

De waarderende aanpak is een methode die gericht gebruikt maakt van positieve ervaringen en voorb

Bereik meer met minder

Begrijpen wat de verandering betekent voor de medewerkers om hen optimaal te kunnen ondersteunen