Robaco

Robaco

Dankzij de professionele begeleiding van alnus hebben we een beter inzicht gekregen in de manier waarop we de strategische vraagstukken i.v.m. onze business kunnen aanpakken en concretiseren.

In tegenstelling tot vele andere hooggekwalificeerde professionals in consultancy die hun visie geven vanuit theorieën en je met modellen om de oren slaan, spreekt Els bruikbare ondernemerstaal. Bovendien blijft ze met de voeten op de grond. En dit is juist van het grootste belang in de dagelijkse business. Je merkt duidelijk dat Els deze noodzaak heeft gevoeld in haar vorige jobs en met passie meer structuur wil brengen in ons familiebedrijf.

Als ondernemers van een kmo leggen we de focus vaak op het operationele, waardoor onze globale langetermijnvisie soms wat naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. Een extern persoon kent de details van de dagelijkse werkproblematiek niet en is bijgevolg beter in staat lijnen te trekken en prioriteiten te stellen. Een bijkomend voordeel van een extern adviseur is dat we onze afspraken moeten nakomen. Bij familieleden stel je nu eenmaal makkelijker een afspraak uit, omdat je geneigd bent de dagdagelijkse taken voor te nemen.

Els is zeer optimistisch ingesteld en straalt rust en vertrouwen uit. Ze kijkt vooruit en focust zoveel mogelijk op de positieve zaken. Begin december zijn we samen gestart met het opstellen van een businessplan door onze sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart te brengen. Deze SWOT-analyse leidde tot een confrontatiematrix en uiteindelijk tot een strategiekaart. De resultaten bevestigden ons buikgevoel. Nu is het aan ons om de koe bij de hoorns te vatten en de zaken intern te optimaliseren. Bij de uitwerking hiervan laten we ons graag verder begeleiden door Els, die hamert op het belang van opvolging om tot resultaten te komen. Aan de hand van de Business Score Card hebben we de krijtlijnen met prioriteiten uitgezet en actiepunten opgesteld. Concreet huiswerk dus dat ons in staat moet stellen om de zaken meetbaar te maken. Op regelmatige tijdstippen plegen we overleg en krijgen we de nodige feedback. Ik heb het gevoel dat we daadwerkelijk iets realiseren en dit op toch wel vrij korte termijn. Kortom, deze strategische oefening is voor mij een zeer positief verhaal. Ik kan het andere ondernemers zeker aanbevelen!

2014
Bruno Vermote

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Deze handige formule laat je toe om te reflecteren over je eigen betrouwbaarheidsquotiënt en op e

Breng polyvalentie in kaart
Maak het onmogelijk om fouten te maken

De waarderende aanpak is een methode die gericht gebruikt maakt van positieve ervaringen en voorb

Bereik meer met minder

Begrijpen wat de verandering betekent voor de medewerkers om hen optimaal te kunnen ondersteunen