Paneltim

Paneltim

Bij Paneltim zetten we sterk in op participatie. Om onze strategie te vertalen naar concrete haalbare doelen vatten we het plan op om een bredere groep medewerkers te betrekken. We moesten de strategie in eerste instantie dus begrijpelijk maken. Met deze vraagstelling gingen we te rade bij Els, die ik leerde kennen tijdens de open opleidingen van Voka.

Vrij snel zijn we samen met alnus aan de slag gegaan om enkele strategische workshops voor te bereiden. Els heeft ons prima ondersteund om de moeilijke materie om te zetten in iets bruikbaars. Dit was noodzakelijk om onze KPI’s te kunnen bepalen, een Balanced Scorecard op te stellen, risicoanalyse te maken, etc. Verwacht echter niet dat Els een voorgekauwd antwoord geeft. Ze stelt wel de juiste vragen om je aan het denken te zetten.

In het kader van onze participatieve aanpak selecteerden we voor elke workshop telkens een tiental mensen die volgens ons aansluiting vonden bij het behandelde thema. Tijdens de workshops zelf faciliteerde Els de brainstormsessies, zorgde ervoor dat iedereen voldoende aan bod kwam en praatte de verschillende onderdelen aan elkaar. Ze deelde ook graag haar kennis en ervaring, wat voor ons een echte meerwaarde heeft betekend.

Ondertussen hebben we drie succesvolle strategische workshops achter de rug. We zijn alvast van plan om dit blijvend te doen in functie van de veranderende context. Ons bedrijf evolueert en onze plannen moeten constant worden geëvalueerd en bijgestuurd.

2022
An-Sophie Rottey

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Deze handige formule laat je toe om te reflecteren over je eigen betrouwbaarheidsquotiënt en op e

Breng polyvalentie in kaart
Maak het onmogelijk om fouten te maken

De waarderende aanpak is een methode die gericht gebruikt maakt van positieve ervaringen en voorb

Bereik meer met minder

Begrijpen wat de verandering betekent voor de medewerkers om hen optimaal te kunnen ondersteunen