New Class Shipping

New Class Shipping

Ons bedrijf, dat werd opgestart in 1992, kende het laatste decennium een aanzienlijke groei. We evolueerden van 6 mensen eind jaren negentig naar 25 medewerkers op vandaag. De noodzaak aan structurering was duidelijk voelbaar. Ook mijn ervaring bij Norfolk Line, dochter van het Deense bedrijf Maersk Line, leerde me dat structuur een bijzonder belangrijke factor is in het bedrijfsleven. In het kader van onze AEO-certificatie bracht Lieve Lombaerts (Katho) ons in contact met alnus. Vanaf het eerste contact voelden we dat het goed zat.

Els heeft eerst een aantal gesprekken gevoerd met verschillende mensen binnen ons bedrijf. Als zaakvoerder word je door een externe consultant al snel met de neus op de feiten gedrukt. Els wijst je namelijk meteen op hiaten waar je zelf niet meer bij stilstaat, omdat je constant focust op de lopende zaken en het vogelperspectief bent kwijtgeraakt. Zo duidde ze op zaken die niet vlot lopen, mensen die niet de juiste functie bekleden …

Na de gesprekken met de personeelsleden heeft Els ons aangeraden om de functies en hun rolbeschrijvingen binnen het bedrijf te definiëren, en vervolgens een duidelijke organisatiestructuur uit te werken. Daarbij werd niet alleen de functie en het doel van de functie benoemd, maar werden ook het domein waaronder deze functie valt, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden bepaald. Niet onbelangrijk hierbij is dat zelfs de competenties voor de functies werden vastgelegd.

Het resultaat is een teamgerichte organisatie waarbinnen de werknemer bewuster is van zijn verantwoordelijkheden en hij zich dan ook veiliger voelt in een duidelijk omlijnde functie. Er is geen sprake van een hiërarchie zoals in de klassieke organisatiestructuur. Integendeel, onze werknemers kunnen verschillende rollen opnemen waardoor ambitieuze mensen toekomst zien binnen het bedrijf. Er heerst dus een enorme flexibiliteit. Voor elke rol hebben we trouwens een back-up voorzien bij afwezigheid.

Sinds Els haar komst waait er een nieuwe wind door het bedrijf. De zaken verlopen soepeler, de communicatie gaat vlotter… “Act the way you’d like to be and soon you’ll be the way you act” is voor mij een positieve krachtzin die ervoor zorgt dat het bedrijf naar een hoger niveau wordt getild.

2015
Pierre Evrard

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen