MicroBioTests

MicroBioTests

MicroBioTests is een klein bedrijf, gestart als spin-off van Universiteit Gent. Gezien de leeftijd van de stichter kwam vorig jaar een overname op tafel te liggen om de continuïteit van onze firma te verzekeren. Hiermee was de tijd rijp om de missie en strategie onder de loep te nemen. Omdat we zelf in een vicieuze cirkel zaten en echt wel op zoek waren naar een duidelijk strategisch plan voor de toekomst, beslisten we om externe hulp in te schakelen.

Via internet selecteerden we een aantal KMO-adviseurs. Gezien de kleinschaligheid van ons bedrijf opteerden we ervoor om het laagdrempelig te houden en ons niet te laten overdonderen door een groots consultancybureau. Zo namen we enkel eenmanszaken op in ons lijstje. Vrij snel waren we ervan overtuigd om met alnus in zee te gaan. Het eerste telefonische contact verliep zeer vlot en ook bij de eerste ontmoeting voelden we meteen een klik. Dat was gelukkig wederzijds, want ook Els gaf aan dat ze geen traject opstart als ze geen klik heeft.

Concreet startte Els een reeks workshops op die een kader bieden om zowel de overname als onze missie en strategie voor de toekomst te concretiseren. Meteen werd duidelijk dat wij vooral vastliepen, omdat het ons als prille zaakvoerders ontbreekt aan inzicht in ondernemerschap. Jarenlang functioneerden we als werknemers onder de vleugels van de oprichter van het bedrijf.
Tijdens de workshops kwam onder meer naar boven dat de keuze om met drie vennoten verder te gaan niet de ideale beslissing zou zijn. We hebben dat allen even laten bezinken en uiteindelijk het advies van Els gevolgd om met ons twee het roer over te nemen. We zitten nu volop in de realisatiefase. Verder is er een duidelijke missie en strategie uitgewerkt en zijn er een aantal doelen gesteld. De voornaamste aandachtspunten die aan bod kwamen, zijn de rolverdeling en onze zichtbaarheid in de markt. Ons bedrijf opereert in een nichemarkt en we zijn gaan kijken wie onze klanten zijn en welke nieuwe markten we kunnen aanboren.

Momenteel loopt de reeks van tien maandelijkse workshops op zijn einde, maar we willen in de toekomst graag verder een beroep doen op Els om de juiste streefdoelen te blijven stellen en realiseren.

2018
Wouter Lanneau & Kris Perdaen

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen