Lebon IT Services

Lebon IT Services

In het voorjaar heb ik samen met mijn echtgenote de zaak van mijn schoonouders overgenomen. Zelf ben ik ondertussen 7 jaar werkzaam in het bedrijf. Ik heb verschillende functies doorlopen en de laatste jaren vormde ik een tandem met mijn schoonvader, die weliswaar tot zijn pensioen nog de knopen doorhakte.

Door de sterke groei worstelde Lebon IT Services met belangrijke strategische uitdagingen. Begin 2015 werd een raad van advies opgericht en beslist om een externe consultant in te schakelen. We kozen voor alnus om onze organisatiestructuur en de processen onder de loep te nemen, en ons te helpen bij het maken van de juiste keuzes met het oog op verdere groei. Het belang van deze oefening was des te groter door de nakende generatieoverdracht. Voortbouwend op het bestaande fundament heeft Els een nieuw organogram en een verbeterplan uitgewerkt dat stelselmatig geïmplementeerd wordt. Een belangrijk aspect hierbij is onze klantenportefeuille. Wij leveren onze diensten aan bedrijven en lokale overheden. De helft van onze omzet lag bij de politie, nu leggen we ook een duidelijke focus op andere sectoren. Dit is een mooi voorbeeld van iets wat we wel aanvoelden, maar pas door het effectief te benoemen naar boven is gekomen en aangepakt wordt.

De samenwerking met alnus verloopt zeer positief. Maandelijks overlopen we nog steeds samen een aantal vaste ijkpunten. In een familiebedrijf ben je druk bezig met het bezoeken van klanten en het oplossen van problemen. Dankzij Els staan we nu ook stil bij de organisatie zelf, wat ons toelaat om onze continuïteit te verzekeren en ons klaar te maken voor de toekomst. Het advies en de begeleiding van Els betekent veel voor ons bedrijf.

Alle lof ook voor mijn schoonouders, want zij creëerden de juiste setting om dit alles mogelijk te maken. Onze goede verstandhouding zorgde bovendien voor een vlotte en correcte overdracht. Ik kan me voorstellen dat dit elders soms moeilijker verloopt. In onderling overleg heeft Eddy, mijn schoonvader, voor zichzelf een takenlijst opgesteld. We hebben afgesproken om zijn rol af en toe tegen het licht te houden, zodat het voor allebei aangenaam blijft.

2016
Lowie Schaubroeck

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen