KLIMA+

KLIMA+

Al geruime tijd werken we samen met alnus in het kader van een strategische oefening. Els zorgt voor een goede begeleiding en is daarnaast een belangrijk klankbord voor mij. Ze staat hierbij niet enkel langs de zijlijn, maar toetst eveneens haar visie aan anderen. Dit maakt dat de strategie niet eenzijdig door de mensen die in het bedrijf werken, wordt bepaald. Dit is een pluspunt, zeker voor een KMO. Bovendien is Els een zeer aangenaam en goedlachs persoon, praktisch, to the point en down-to-earth.

Een grondige voorbereiding ging onze strategie-oefening vooraf. Om een mooi beeld te krijgen van de firma voerde Els, na een paar gesprekken met mezelf, ook een gesprek met de verantwoordelijke van elke vestiging.

Vervolgens werd er tijdens de strategische workshop – waaraan naast de operationele verantwoordelijken, 2 externe leden van de raad van advies, 1 aandeelhouder en ikzelf deelnamen – intensief en gedoseerd gewerkt aan de opstelling van een KPI-dashboard. Vanuit een helikopterview en met voldoende aandacht voor het operationele werden een aantal actiepunten uitgewerkt. Els bleek niet alleen een uitstekend facilitator, ze speelde ook een actieve rol. Het was voor iedereen een leuke en positieve ervaring, mede omdat Els perfect verschillende petten kan opzetten en zich op elk niveau in het hoofd van de mensen kan verplaatsen. Dankzij haar ervaring in een KMO-omgeving heeft ze als consultant recht van spreken, en dit is een onmiskenbaar voordeel.

Een veelvoorkomend probleem is dat het na een workshop ophoudt en dat de actiepunten ook letterlijk vastliggen. Het mag echter niet stoppen! En net hier zit de meerwaarde van alnus: Els geeft aan wat in de verschillende vestigingen moet geïmplementeerd worden, ziet er nauw op toe dat we er effectief aan werken en zorgt wanneer nodig voor de opvolging. Soms volstaat een kort telefoongesprek.

Wat ik ook enorm apprecieer is dat als Els een artikel heeft gelezen dat voor ons van toepassing kan zijn, ze dit naar me doorstuurt. Dit betekent dat ze verder meedenkt met ons bedrijf. Kortom, bij alnus geen vage bewoordingen maar daden!

2013
Peter De Vos

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen