Handsaeme Machinery

Referentie alnus - Handaeme Machinery

Op korte tijd zijn we gegroeid van een klein familiebedrijf tot een bloeiende onderneming met subafdelingen. Als ondernemer voel je niet meteen dat je stappen moet zetten om mee te evolueren met de groei. Je presteert steeds meer uren, het personeel is vaak ongelukkig, er gebeuren fouten… En toch sta je er niet bij stil, tot je lichaam aan de alarmbel trekt en je inziet dat er nood is aan begeleiding.

Ik kende Els als meter van de PLATO-groep waaraan ik enkele jaren geleden deelnam en besloot haar in te schakelen voor een organisatiescan. Dit resulteerde in structurele verschuivingen binnen de organisatie en het toekennen van verantwoordelijkheden. Daarnaast formuleerde Els het voorstel om een kernteam op te starten. Daarin zetelen, naast mezelf, de vier afdelingshoofden (technical, mechanical, engineering en software) die bij deze herstructurering een grotere verantwoordelijkheid toegekend kregen. De kernteamleden zijn elk verantwoordelijk voor 6 à 7 personen, waardoor de medewerkers duidelijk beter begeleid worden dan vroeger. Bovendien hebben we samen met Els een handleiding uitgewerkt waarin de verantwoordelijkheden en onze visie in kaart zijn gebracht, zodat het voor iedereen duidelijk is wat mag en niet mag.

Nu zit het kernteam 6-wekelijks samen met Els om de lopende en openstaande zaken te bespreken. Daarna volgt telkens een workshop rond een thema dat wij als kernteam prioriteit willen geven. Els bezorgde ons op voorhand een lijst met themagroepen en daaruit selecteerden we een 10-tal topics die we belangrijk vinden voor ons bedrijf. Zo werkten we reeds rond timemanagement, vergaderen, leidinggeven, skills etc.

Sinds onze samenwerking fungeert Els ook als mijn klankbord. Ze doet dit heel efficiënt en is ook zeer praktijkgericht. Ze luistert aandachtig, formuleert haar visie en werkt deze uit volgens de mogelijkheden van het bedrijf. Ze bekijkt hierbij ook steeds de budgettaire kant van het verhaal. Zo adviseerde ze bijvoorbeeld om projectleiders aan te stellen. Dit leek me een goed idee, maar niet direct een haalbare kaart. Op basis van mijn bezorgdheden stuurde Els haar visie bij. We zijn nu de nodige stappen aan het zetten om dit in de toekomst te kunnen realiseren. Momenteel zijn er al een aantal mensen die een rol als projectleider opnemen en zo naast hun bestaande functie een project van a tot z opvolgen. Tegen eind 2017 zou het uitgewerkte plan een concrete uitvoering moeten krijgen.

We zijn nu zes maanden verder en de verandering is reeds voelbaar, al moeten er duidelijk nog stappen worden gezet. Loslaten is mijn grootste uitdaging. Stilaan voel ik wel dat het gegeven vertrouwen wordt waargemaakt en er een grote last van mijn schouders valt. Uiteraard kan niet alles van vandaag op morgen vlekkeloos verlopen, maar het ziet ernaar uit dat we dankzij Els de juiste stappen zetten.

2017
Olivier Handsaeme

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Bereik meer met minder
Verwerf inzicht in het functioneren van je management team
Maak een inspirerend toekomstverhaal

Een praktische tool om abstracte doelen te vertalen naar concrete resultaten.

Efficiënt en snel vergaderen

Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen