Entrio

Entrio

Als ondernemer en enige vennoot focus ik me op de operationele activiteiten en lukt het me niet altijd om in een helicopterview de lopende zaken te evalueren. Daarom laat ik me sinds 2015 via individuele coaching strategisch begeleiden door alnus.

De strategische oefeningen zijn fundamenteel om structuur aan te brengen in onze organisatie, die te kampen heeft met de typische groeipijnen van een succesvolle KMO. Het individuele traject houdt in dat ik op vaste tijdstippen samenzit met Els om te werken aan de kwaliteit van onze groei. Aanvankelijk waren onze sessies intensiever. Ondertussen is er een goede basis gelegd en volstaat een halve dag overleg per maand. Dit laat ruimte om de processen operationeel uit te rollen binnen de organisatie.

Een belangrijke pijler in dit traject is flexibiliteit. Els volgt het tempo van het bedrijf en afhankelijk van de nood past ze de coachsessies aan. Deze flexibele opstelling apprecieer ik enorm, want als kleine KMO heb je daar behoefte aan.

Wat ik verder als een absolute meerwaarde ervaar, is dat Els altijd voor me klaarstaat. Indien er zich tussendoor situaties voordoen waarop ik vastloop, mag ik haar telefonisch contacteren om dit te bespreken. Els vormt voor mij dan ook een neutraal klankbord die met haar objectieve kijk oplossingen aanreikt waartoe ik zelf niet zou komen.

Els houdt wel steeds een stok achter de deur als het op deadlines en timings aankomt, en behoed je op deze manier om ‘onderweg’ meegezogen te worden in de aanwezige valkuilen. Door de individuele coaching word je tijdig wakker geschud en gestimuleerd om structuur aan te brengen en procedures op te maken. Uitstel is niet aan de orde.

Afhankelijk van wat er leeft en speelt in de organisatie, worden er af en toe ook workshops met het team georganiseerd. De teamworkshops dienen voornamelijk om een duidelijk kader te creëren voor de medewerkers. Dit begint uiteraard met structuur aanbrengen en prioriteiten stellen. In overleg werden hier een aantal documenten aan gekoppeld die terug te vinden zijn in het Entrio-handboek, dat de medewerkers als kapstok kunnen gebruiken. Zo hebben we onze missie en visie levend gemaakt, een onthaalproject uitgewerkt voor onze poetsdames, enz. Het resultaat is een meer eenduidige interne workflow. Iedereen kent zijn taak en weet hoe die uit te voeren. Ook de poetsdames plukken ondertussen de vruchten van onze professionalisering.

Tot slot wil ik nog even meegeven dat Els een zeer toegankelijk persoon is en me een comfortabel gevoel geeft. Bovendien gaat het echt om een individueel traject, waarbij Els volledig mee stapt in het verhaal van het bedrijf. Ze kijkt niet alleen naar de aard van het bedrijf, maar houdt ook rekening met de doelstellingen van de bedrijfsleider. Van daaruit stelt ze een stappenplan naar autonome groei op, die we stelselmatig implementeren.

2017
Veerle Verfaille

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Deze handige formule laat je toe om te reflecteren over je eigen betrouwbaarheidsquotiënt en op e

Breng polyvalentie in kaart
Maak het onmogelijk om fouten te maken

De waarderende aanpak is een methode die gericht gebruikt maakt van positieve ervaringen en voorb

Bereik meer met minder

Begrijpen wat de verandering betekent voor de medewerkers om hen optimaal te kunnen ondersteunen