Droessaert

Droessaert

Als groeiende onderneming worden we geconfronteerd met de vergrijzing van ons personeel. Om de waardevolle kennis en knowhow van onze medewerkers niet verloren te laten gaan, hebben we met de hulp van alnus een organisatiestructuur ontwikkeld.

Na een analyse (2 dagen) heeft Els een organogram en functieomschrijvingen opgesteld. Hieruit bleek dat er nood is aan een sturende manager en dat we een andere cultuur moeten creëren. Dit heeft bij mezelf de ‘burning desire to change’ extra aangewakkerd. Els heeft me gecoacht bij de selectie en rekrutering van nieuwe medewerkers. Ze heeft een hands-on-mentaliteit en een sterk vermogen om mensen te doorgronden. Zo screende ze ook onze bestaande medewerkers en aan de hand van het type persoon legde ze me uit hoe ermee om te gaan. Dit maakt dat de kennisoverdracht veel vlotter verloopt dan in het verleden.

Het is enorm belangrijk om de structuur te laten leven binnen een bedrijf. Er kan maar één kapitein zijn op het schip en die moet de informatie op een gestructureerde manier overbrengen naar de anderen. De vorige generaties waren ‘doeners’ en chaotisch in hun benadering. Ze hebben met successen en tegenslagen ons bedrijf gemaakt. Ikzelf, de derde generatie, ben een ‘denker’. Els heeft ons duidelijk gemaakt dat een mix van beide zorgt voor een natuurlijke spanning die nodig is om een succesverhaal te maken. Wekelijks bespreken we nu alle zaken tijdens een familielunch. De moeilijkheid lag hem vroeger in de details die nooit werden aangekaart, wat tot interne frustratie leidde. Nu is dit bespreekbaar en nemen we onze verantwoordelijkheid om het op te lossen. En het mag gezegd worden: deze nieuwe manier van overleggen heeft ons al een pak vooruitgeholpen.

We zijn een klein bedrijf en hebben soms nog de neiging om in routine te vervallen. Tijdens de maandelijkse meetings helpt Els ons om de focus te houden en zet ze ons terug op het juiste spoor. Els kan vrij hard zijn in haar advies en gaat niks verbloemen. Anderzijds benadrukt ze altijd het positieve. Ze is als het ware een barometer die buiten het bedrijf staat, maar het bedrijf door en door kent. Dankzij haar zijn we ook nog meer dan vroeger gaan focussen op het mens-zijn. Ze gelooft in een positieve werksfeer en heeft ons laten zien dat je niet meteen iemand met de vinger moet wijzen als er een fout gebeurt, maar dat je telkens naar een structurele oplossing moet zoeken. Daarnaast hebben we via HR een heus loyalty-programma op poten gezet, dat ik als bedrijfsleider mee help cultiveren en bewaken. Mede dankzij deze inspanningen slagen we er met het middle management vrij goed in om ons team van 25 mensen mee de kar te laten trekken.

2016
Kristof Droessaert

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Deze handige formule laat je toe om te reflecteren over je eigen betrouwbaarheidsquotiënt en op e

Breng polyvalentie in kaart
Maak het onmogelijk om fouten te maken

De waarderende aanpak is een methode die gericht gebruikt maakt van positieve ervaringen en voorb

Bereik meer met minder

Begrijpen wat de verandering betekent voor de medewerkers om hen optimaal te kunnen ondersteunen