DPS Verzekeringen

DPS Verzekeringen

Ons bedrijf had dringend nood aan een externe doorlichting om orde en duidelijkheid te kunnen scheppen in onze organisatie. We vertrouwden deze opdracht toe aan alnus. Els kwam een aantal dagen bij ons op kantoor en legde haar oor te luisteren bij de verschillende medewerkers via een persoonlijk interview. Vervolgens werkte alnus de nodige doelen uit in een concreet verbeterplan. Zowel de directie als de medewerkers staan volledig achter het plan. Het is nu onze taak stap voor stap dit plan verder uit te werken binnen onze organisatie. We moeten er eerst en vooral voor zorgen dat iedere medewerker over een duidelijke functieomschrijving beschikt. Zo weet iedereen wat van hem/haar wordt verwacht en zullen we in staat zijn om een overzichtelijk organogram op te maken. De aanpassingen zullen een serieuze investering vergen, maar onze mensen staan er duidelijk open voor. De samenwerking met alnus wordt binnen het bedrijf ook als zeer positief ervaren. We zitten momenteel nog in de startfase en we hebben nog heel wat ‘huiswerk’ voor de boeg, maar de eerste stap is gezet! Nu de volgende… Ik ben ervan overtuigd dat Els ons hierin goed zal begeleiden en ons tijdig op het matje zal roepen.

2012
Karine Van den Nieuwenhof

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen