Dewaele Groep

Referentie alnus - Dewaele groepsfoto

Ons bedrijf kende een snelle en sterke groei. Om verdere stappen te kunnen zetten, hadden we nood aan begeleiding. Tijdens een strategische denkoefening reflecteerden we over waar we naartoe willen. De output van deze oefening leverde een aantal strategische projecten op waaronder de doorlichting van onze interne organisatiestructuur. We lieten ons hierbij graag verder begeleiden door Els.

Vertrekkend vanuit gesprekken met diverse profielen en functies (bestuursleden, baliemedewerkers, verkopers, kantoorverantwoordelijken, enz.) heeft ze de pijnpunten blootgelegd en mogelijke oplossingen aangebracht. Dit stelde ons in staat een draagvlak te creëren die ons helpt bij de implementatie.

De meerwaarde die Els hier biedt, is dat ze met gefundeerde ervaring het bedrijf van buitenaf bekijkt. Het buikgevoel van de zaakvoerders wordt als het ware afgetoetst met kennis van een expert ter zake. Terwijl veel consultants hoog van de toren blazen, is Els een bijzonder aimabel persoon met een gezonde dosis West-Vlaamse nuchterheid. Bovendien beschikt ze over een zeer goed inlevingsvermogen en straalt ze bij iedereen vertrouwen uit, wat belangrijk is als je veranderingen in je organisatie wil doorvoeren.

Momenteel is de implementatie volop aan de gang. De eerste grote stappen zijn gezet en het loopt goed. Hierdoor kunnen onze drie merken – Dewaele | vastgoed & advies, Turner en De Syndic – beter en sneller tot beslissingen komen. Bovendien weten de kantoren dat de genomen beslissingen afgetoetst zijn met de markt en gaan ze dit ook vlotter implementeren.

De nieuwe rollenverdeling, ook tussen de vennoten, brengt een zekere rust binnen het bedrijf. Iedereen focust terug op de business. Je merkt dus meteen het belang van een goede organisatiestructuur, waarin duidelijk bepaald is wie wat doet. Mijn taak bestaat er bijvoorbeeld in te zorgen voor een kruisbestuiving tussen de drie structuren, de groepsbelangen te behouden en onze groepsdiensten aan te sturen. De dagdagelijkse zaken loslaten in de drie merken is een grote aanpassing, maar het resultaat is zeker positief!

2016
Filip Dewaele

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Deze handige formule laat je toe om te reflecteren over je eigen betrouwbaarheidsquotiënt en op e

Breng polyvalentie in kaart
Maak het onmogelijk om fouten te maken

De waarderende aanpak is een methode die gericht gebruikt maakt van positieve ervaringen en voorb

Bereik meer met minder

Begrijpen wat de verandering betekent voor de medewerkers om hen optimaal te kunnen ondersteunen