Delaere Stortbeton

Delaere Stortbeton

Twee decennia terug stapte ik mee in het familiebedrijf van mijn schoonfamilie, een gezonde onderneming met dynamiek, kwaliteit en service. Na een tiental jaar stonden mijn man en ik samen aan het roer. Hoewel het bedrijf een continue groei kende, liep de samenwerking tussen ons niet altijd van een leien dakje. Onze verschillende aanpak, visie en tempo leidden af en toe tot spanningen. Ik zette telkens een stap achteruit, wat opnieuw spanning met zich meebracht.

Op advies van vrienden zijn we bij alnus terechtgekomen. Na een doorlichting heeft Els snel aangetoond dat onze verschillen net complementair zijn en we perfect onze sterktes kunnen bundelen. Els heeft me ook geleerd om mijn leiderschap op te nemen naast mijn man.

Vanuit deze positieve inslag pakken we nu de werkpunten aan. We gaan planmatiger en proactief te werk, en zijn geëvolueerd van discussie naar overleg.

Daarnaast reikte Els ook praktische tips aan om onze organisatie te verbeteren. Dit geeft ons een extra ‘drive’ die zeer welkom is in deze toch wel bijzondere tijden.

2021
Karoline Baert

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen