Copahome

Copahome

Als groeibedrijf worstelen we met organisatorische groeipijnen. Om deze moeilijke fase in goede banen te leiden, hebben we alnus aangetrokken. Er is immers niets zo nefast voor de motivatie van de werknemers als onduidelijkheid. Els heeft de noden van ons bedrijf in kaart gebracht, een organogram opgesteld en de juiste verantwoordelijkheden toegewezen. Ook onze missie en visie die al een tijdje in de lucht hingen, hebben we samen met Els gefinaliseerd en op papier gezet.

Met haar helicopterview en uitgebreide kennis weet Els snel een adequate analyse te maken.

Onze uitdaging is om de reactieve organisatie om te buigen naar een proactieve organisatie. Els begeleidt ons hierbij op een fantastische manier en blijkt een prima moderator. Ze heeft een duidelijke structuur voor ogen, werkt planmatig en betrekt iedereen bij het proces. Zo heeft ze in diverse werkgroepen een bottom-up oefening gedaan voor de opmaak van een contract, waarin wordt aangegeven tot wat we ons verbinden naar de klant toe. De medewerkers mogen in de werkgroepen hun inbreng doen en dus mee sturen. Uiteraard moet dit passen binnen het kader van onze visie en waarden, die Els trouwens op een verstaanbare manier weet over te brengen op alle niveaus.

Om de betrokkenheid van onze werknemers te verhogen, coördineerde ze ook de introductie van vier inspiratiemomenten. Dit zijn informele gelegenheden waar we voortaan onze interne communicatie verspreiden. Verder assisteert Els ons bij het invullen van vacatures.

Er is een inhaalbeweging in gang gezet en Els zorgt ervoor dat we dit proces volhouden. Zonder haar zouden we al gauw vervallen in het dagdagelijks management. Haar vaste agenda dwingt ons tot actie, waardoor we een serieuze vooruitgang hebben geboekt. Dat motiveert om door te gaan.

De analyse is afgerond, de visie en functieomschrijvingen zijn uitgewerkt. Nu is het aan ons om deze te controleren op volledigheid en sinds november 2014 zijn we bezig met de implementatie.

Het is een continu proces waarbij we de focus moeten houden op onze organisatie en de klant. Ik heb er alle vertrouwen in dat Els ons hierin goed zal begeleiden.

2015
Patrick Vervisch

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen