Bossuyt Shop Interiors

BOSSUYT FASHION SHOPS

Ons bedrijf is de laatste jaren sterk gegroeid en kende een uitbreiding naar andere sectoren. Om deze veranderingen concreet te maken voelden we duidelijk de nood aan een interne professionalisering. Verder stelt de druk van het snel evoluerende internetverhaal ons voortdurend voor uitdagingen die we succesvol het hoofd willen bieden. Daarom beslisten we twee jaar geleden om een raad van advies op te richten. We lieten ons hierbij ondersteunen door Stella P., een extern bureau dat op zoek ging naar de geschikte mensen voor de noden van onze organisatie. Zo hadden we onder meer iemand nodig met een sterke knowhow in interne processen en het bepalen van KPI’s. Els werd ons als kandidaat voor dit profiel voorgesteld. Haar pragmatische, no-nonsense aanpak beviel ons wel en ook Els zag potentieel in een samenwerking.

Onze raad van advies, waarin naast Els nog twee andere zorgvuldig geselecteerde experten zetelen, komt vier keer per jaar samen. Het is een waardevol klankbord waarbij elk raadslid vanuit zijn eigen expertise feedback geeft en strategisch meedenkt over de toekomst van onze onderneming. Daarnaast fungeert de raad van advies als een stok achter de deur die ervoor zorgt dat we onze focus op de business houden en als bedrijf stappen vooruit zetten. Ze dwingen ons om aan de slag te gaan met vooropgestelde doelen en volgen dit zeer kritisch op, want ook zij willen dat ons bedrijf erop vooruitgaat. Drukte is een excuus dat hierbij niet werkt.

De expertise van Els ligt vooral op operationeel vlak. En al waakt ze erover dat haar rol louter adviserend blijft, toch betekent ze een enorme meerwaarde voor onze organisatie. Ze is heel aangenaam in de omgang en faciliteert de interne processen door mensen uit haar netwerk in te schakelen om de nodige projecten uit te voeren. Het is mede dankzij haar inbreng dat we een interne professionalisering kunnen realiseren.

Het voordeel van een raad van advies is dat onafhankelijke externen voluit hun advies geven en alles bespreekbaar maken, dit in tegenstelling tot een raad van bestuur die formele verantwoording draagt. Uiteraard moeten wij ook een zekere openheid aan de dag leggen, want anders zou de toegevoegde waarde die deze raad van advies oplevert voor een stuk verloren gaan.

2018
Tom Bossuyt

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen