Benoit Elektronica nv

Benoit Elektronica nv

Wij zijn een bedrijf met groeipijnen, op zoek naar een professionele organisatiestructuur. We wilden graag een bedrijfsscan laten uitvoeren en via mond-tot-mondreclame zijn we bij alnus terecht gekomen.

Zelf heb ik ondertussen ook al ondernemers doorverwezen naar alnus.

De samenwerking met alnus verliep zeer vlot. Met haar praktische en down-to-earth mentaliteit past Els Maes perfect in een KMO-omgeving. Gedurende enkele dagen kwam Els bij ons langs. Ze volgde hierbij een strikte planning, waar heel nauwgezet naartoe werd gewerkt. Om een goed beeld te krijgen van het reilen en zeilen binnen ons bedrijf, voerde Els zowel gesprekken met de mensen op de werkvloer als met het management en volgde hen ook tijdens hun dagtaken. Els boezemt vertrouwen in en iedereen heeft het gevoel zijn verhaal bij haar kwijt te kunnen.

Na een grondige interne doorlichting van ons bedrijf, verwerkte Els haar bevindingen en analyses in een verbeterrapport. Daarin staan concrete aanbevelingen voor het oplossen van onze knelpunten en het doorvoeren van veranderingen. Het advies is allesbehalve oppervlakkig, het gaat in de diepte. Na de verlofperiode gaan we er onmiddellijk mee aan de slag en zullen we deze concrete acties verder binnen onze organisatie communiceren en uitvoeren. Ook bij dit traject zal alnus ons begeleiden. De verwachtingen van de resultaten zijn alvast hooggespannen!”

Wil je ook graag concreet en praktisch advies, toegespitst op jouw onderneming en waarmee je onmiddellijk aan de slag kan? Dan moet je beslist door alnus een bedrijfsscan laten uitvoeren! Mail ons voor een vrijblijvend gesprek.

2016
Liesbeth Benoit

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen