Axon

Axon

Als bedrijfsleider werk je volgens een vast stramien en sta je er niet bij stil dat er verbeterpunten mogelijk zijn op zaken die goed lopen. Een objectieve kijk van een buitenstaander verruimt je beeld over je eigen bedrijf.

Els heeft op een zeer professionele manier de pijnpunten van ons bedrijf blootgelegd. De persoonlijke gesprekken met onze medewerkers verliepen goed. Els heeft een bijzonder inzicht in mensen en laat iedereen in zijn waardigheid, waardoor ze openheid weet te creëren. De spontane feedback brengt ze vervolgens op een discrete manier over naar de leidinggevende en verwoordt ze in duidelijke en juiste adviezen. Het advies richt zich op zaken waar concrete verbeteringen te realiseren zijn en waarmee je direct aan de slag kan.

Vervolgens hebben we samen besproken welke aanpak het best aansluit bij onze noden, waarbij recht wordt gedaan aan het bedrijf en mijn eigenheden als leidinggevende. Els begeleidt ons uitstekend. Tijdens de opvolgingsgesprekken maken we een stand van zaken op en beoordelen we eventuele problemen. Els geeft telkens nieuwe adviezen en concrete tips. Dankzij haar nuchtere en kordate aanpak hebben we reeds stappen in de goede richting gezet. Ik heb nog geen moment spijt gehad dat ik alnus heb ingeschakeld. De professionele begeleiding van alnus betekent duidelijk een belangrijke toegevoegde waarde voor Axon.

2013
Lut Verschueren

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Pak problemen aan in 7 stappen

De ‘empathy map’ helpt om inzichten te verwerven in de belevingswereld van je medewerkers.

Leren en aandacht voor leren zijn dé sleutel voor organisaties om flexibeler en wendbaarder te ku

De STAR-methode (Situatie-Taak-Actie-Resultaat) is een hulpmiddel om het gedrag van een kandidaat

Denk na over de arbeidsinhoud van jobs
Analyseer problemen: bekijk oorzaken en gevolgen