Ateljee

Ateljee

Binnen onze organisatie beslisten we om een aantal strategische projecten op poten te zetten. We schakelden alnus in om ons hierin te begeleiden en een klankbord te zijn.
Uit mijn vorige carrière wist ik waar Els voor staat en dat ze een goede match zou zijn voor onze organisatie. Met een no-nonsense mentaliteit en beide voeten op de grond pakt ze de zaken aan. Ze is ook niet bang om bij te sturen als dat nodig blijkt. Zo heeft ze ons als ‘doeners’ attent gemaakt op onze valkuilen en ons tips en tricks geleerd om die te vermijden. Aan de hand van verschillende workshops kregen we een methodiek en inzichten aangereikt om de strategische projecten tot een goed einde te brengen. We brainstormden om het project te definiëren, hielden alle facetten kritisch tegen het licht en evalueerden de impact op de organisatie om de uitvoering behapbaar te maken. Els stond ook in voor de verdere begeleiding van de projectteams en vormde hun externe klankbord.

Ondertussen zit de projectmethodiek ingebed in onze organisatie. Ze fungeert als een rode draad die we consequent doorgeven aan de mensen die nog niet betrokken waren bij de projecten. We willen dat ook zij de ‘handen en voeten’ krijgen die Els ons heeft gegeven. Op de verschillende niveaus hebben we dit immers als een verademing en een echte meerwaarde ervaren. Mochten toekomstige projecten dit vereisen, schakelen we Els graag terug in om nieuwe projectleiders en -teams de knepen van de methodiek te leren.

Momenteel zitten we in de implementatiefase van de opgestarte projecten. Els blijft stand-by als klankbord voor onze projectleiders en -sponsors. Dit kadert in haar engagement om de vinger aan de pols te houden tot ons verhaal is afgerond.

2022
Tom Wauters

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus

Wil je weten welke groeibooster jouw bedrijf het meeste kan laten groeien?

Contact

+32 470 824 666

els.maes@alnus.be

LinkedIn

Els Maes, de stuwende kracht achter alnus 2

Tools

Deze handige formule laat je toe om te reflecteren over je eigen betrouwbaarheidsquotiënt en op e

Breng polyvalentie in kaart
Maak het onmogelijk om fouten te maken

De waarderende aanpak is een methode die gericht gebruikt maakt van positieve ervaringen en voorb

Bereik meer met minder

Begrijpen wat de verandering betekent voor de medewerkers om hen optimaal te kunnen ondersteunen